Start project Varende Warmte

vrijdag 26 september 2014 13:17

Begin september is het innovatieve project Varende Warmte van start gegaan. ECN ontwikkelt samen met de penvoerder DWA en partners Bronswerk Heat Transfer, Visser Smit Hanab, HVC en Stemat een concept waarbij de restwarmte van industriële processen wordt vervoerd en gebruikt voor de verwarming van onder meer woonhuizen.

De warmte die vrijkomt bij de productieprocessen van de industrie, kan worden hergebruikt. Bij het project Varende Warmte wordt deze restwarmte van industriële processen op een efficiënte manier gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld woonwijken. De warmte wordt met een schip vervoerd via de bestaande Nederlandse waterinfrastructuur.

Warmteopslag
De opslag van de warmte gebeurt in Phase Change Material (PCM). Dit is materiaal dat makkelijk warmte opneemt, vasthoudt en gecontroleerd de warmte weer af kan geven. Het innovatieve deel van het concept zit onder andere in het opslaan van warmte op een hoog temperatuurniveau (80 tot 90°C). Ter vergelijking; het huidige transportsysteem, dat in Duitsland wordt toegepast met containers op vrachtwagens, vervoert warmte rond een temperatuur van 57°C. Het materiaal wordt over water in afgesloten tanks vervoerd op grote duwbakken. Om 3.500 woningen te verwarmen, zijn er per jaar ongeveer 110 duwbakken nodig.

Flexibel
Doordat de warmte per schip wordt getransporteerd, is deze manier van vervoeren extra flexibel. Zowel afstand als tijd speelt in veel mindere mate een rol als bij de ’klassieke’ oplossing: transport via een pijpleiding. Zo is er nu niet de afhankelijkheid van één vast bedrijf dat de restwarmte produceert en de plek waar de warmte naartoe moet worden vervoerd. Bovendien is het concept makkelijker op te schalen dan een transportleiding in een aanloopfase, met als positief gevolg dat de kapitaalslasten lager zijn en minder grote voorinvesteringen nodig zijn.

Energiebesparing
Dit innovatieve concept sluit naadloos aan bij het energie-efficiency programma van ECN. Er wordt energie bespaard door industriële restwarmte weer nuttig in te zetten op een andere locatie. ECN bezit de specialistische kennis op het gebied van materialen die geschikt zijn voor warmteopslag, en gaat in dit project onderzoek doen naar het materiaal dat de warmte het beste vasthoudt, het meest duurzaam is en gunstig is qua prijs.

Verloop project
De looptijd van het project bedraagt ruim een jaar. Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken. In de eerste fase zullen de meest geschikte warmte-opslagmaterialen worden geselecteerd en getest. Vervolgens wordt het ontwerp voor het warmteopslag systeem gemaakt door ECN, Bronswerk en DWA en werken we de optimale inpassing in het schip uit. Parallel voeren we een verdiepend onderzoek uit naar de toepassingsmogelijkheden van varende warmte. Hiermee komen potentiële (pilot)projecten ook goed in beeld.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van DWA of neem contact op met Robert de Boer van ECN.

Bron: DWA

Categorie: Corporate, Energy efficiency