Stap dichter bij offshore windenergie Borssele

vrijdag 9 oktober 2015 13:28

De ontwikkelingen voor meer windenergie op zee in Nederland gaan hard. Deze zomer werden wettelijke kaders vastgesteld voor vergunningen, subsidies en de aanwijzing van geschikte locaties. In december gaat de aanbesteding van start gaan voor offshore windenergie bij Borssele. “Een belangrijke stap voor de Nederlandse offshore windenergiesector”, aldus Hans Verhoef van ECN.

Helderheid door wettelijke kaders
Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Energieakkoord. Om ambitieuze plannen ten uitvoer te brengen, zijn op 30 juni 2015 kaders gesteld in de Regeling windenergie op zee 2015. Hans: “Het is fantastisch dat nieuwe Nederlandse offshore windparken goed op de rails staan. Met de nieuwe regelgeving kunnen we de industrie nu verder helpen bij het genereren van betaalbare duurzame energie.”

Belangrijke uitgangspunten van de regeling: 

  • Maximum subsidiebedrag voor een enkel gedeelte is € 2,5 miljard voor een concessie van 15 jaar. Een minimaal vermogen van 345 MW is vereist. 
  • Er is een maximum subsidiebedrag vastgesteld van € 0,124 per kWh. De projectontwikkelaar hoeft niet te zorgen voor het offshore netwerk of het offshore hoogspanningsstation.

Aanbesteding bijna van start
De procedure voor een offshore windpark in Borssele ligt op schema. Naar verwachting gaan de offshore windenergie-installaties rond 2023 3,5 GW vermogen leveren. Vanaf 1 december kan de aanbesteding van start. Hans: “In voorbereiding op het nieuwe windpark is veel informatie verzameld over de bodem, wind en andere meteorologische en oceanografische gegevens. Mooi is dat deze informatie nu wordt gedeeld via de website www.windopzee.nl. Dit kan projectontwikkelaars en potentiële inschrijvers vóór het definitieve investeringsbesluit een groot bedrag aan risicovolle kosten kan besparen.”

ECN stelt gegevens over windmetingen op de Noordzee beschikbaar via de website www.windopzee.net. U vindt er informatie en meetdata  van onder meer meetlocaties IJmuiden, Goeree en Borssele. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten op het gebied van offshore windenergie? Neem dan contact met ons op.

Categorie: Oktober