Stakeholders zien kansen in zichtbaarheid ECN

maandag 2 maart 2015 14:34

Technologie van ECN wordt overal ter wereld ingezet om de energiehuishouding duurzamer te maken. Je zou dus kunnen zeggen dat verantwoord ondernemen in de haarvaten van het bedrijf zit. Medio januari ging ECN in dialoog met stakeholders over Corporate Social Responsibility. Wat doen we goed en wat kan beter?

Eén van de deelnemers aan de stakeholderdialoog was Sven Drillenburg Lelijveld. Hij is Market Development Manager bij UTZ Certified en actief op het gebied van duurzaamheid. “Ik volg ECN al jaren. Vanuit een zakelijke interesse, maar ook privé als voorzitter van een energiecoöperatie in de buurt. De stakeholderdialoog over het CSR-beleid van ECN vind ik een waardevol initiatief.” Naast Sven Drillenburg Lelijveld werden circa 10 andere stakeholders uitgenodigd die vanuit diverse invalshoeken bij het werk van ECN betrokken zijn.

Kennis als basis
Onder leiding van Rob van Tilburg, een leading professional op het gebied van duurzaamheid, gingen wij met stakeholders in gesprek over de CSR-verwachtingen die zij hebben van ECN. “De rol die ECN speelt in de energietransitie is helder”, legt deelnemer Sven Drillenburg Lelijveld uit. “Als onderzoeksinstituut faciliteert ECN de energietransitie met kennis. Klanten kunnen hierdoor efficiënter omgaan met energie en schoner, duurzamer produceren. Dat doet ECN goed.” 

Zichtbaarheid in het publieke debat
Kansen zien stakeholders met name in de zichtbaarheid van ECN in de samenleving. Sven Drillenburg Lelijveld: “ECN hoeft zich niet te beperken tot publiceren van rapporten voor klanten of overheden, maar kan een meer zichtbare rol spelen in de samenleving. ECN’s klanten staan vaak positief tegenover de energietransitie. Maar er zijn ook partijen die de energietransitie proberen te remmen. ECN kan zich meer laten zien in het publieke debat en zo de weerstand tegen de noodzakelijke energietransitie verminderen. Uiteraard op een manier die ECN past, als een deskundige, onafhankelijke partij. Vergelijk het eens met het Sociaal Cultureel Planbureau of het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met feitelijke informatie kun je bijdragen aan het publieke debat en kennis uit de organisatie nog beter benutten ten gunste van de samenleving.”

ECN’s CSR-beleid
Het organiseren van een stakeholderdialoog is onderdeel van het CSR-beleid van ECN. Het helpt de organisatie om open en transparant te zijn over de keuzes die worden gemaakt op het gebied van ‘People, Planet en Profit’. ECN streeft met al zijn activiteiten naar goede economische resultaten met toegevoegde waarde voor maatschappij, milieu en medewerkers. 

Categorie: Maart, Corporate