Slimme klimaatoplossingen voor íedereen bereikbaar maken

vrijdag 9 oktober 2015 13:30

De ontwikkeling van nieuwe technologieën gaat hard. Met name in Westerse, rijke landen worden volop slimme oplossingen bedacht om klimaatverandering tegen te gaan. Via het Climate Technology Centre & Network (CTCN) van de Verenigde Naties werkt ECN mee om die oplossingen ook in armere landen toe te passen. “Nederlandse technologie gaat over de grens.”

In het VN-Klimaatverdrag maakten 192 landen afspraken over het verminderen van de emissie van broeikasgassen. Het doel: ongewenste gevolgen van klimaatverandering voorkomen. “Een prachtig initiatief, maar bij de uitvoering van die afspraken zijn er grote verschillen. Een goed resultaat is vaak afhankelijk van geld en kennis”, aldus Donald Pols, manager internationaal klimaatbeleid bij ECN. Om slimme klimaatoplossingen ook bereikbaar te maken voor armere landen is CTCN opgericht. ECN is één van de 11 partners die concreet hulp bieden.

Behapbare projecten
Vage klimaatafspraken worden door partners van het CTCN vertaalt naar concrete plannen. Donald Pols: “Een voorbeeld: de regering van Rwanda ziet kansen in solartechnologie, maar inwoners hebben niet het geld om zelf te investeren in panelen. ECN werkt nu aan een beleidsplan om lichturen te verkopen. Net zoals je belminuten koopt bij een telefonieprovider. En voor Iran werken we aan een plan om warmtekrachtkoppelingen succesvol te integreren in de bebouwde omgeving. Wat is er nodig om hiermee écht een verschil te kunnen maken? Welke internationale partijen heb je nodig voor de beste technologische oplossing en hoe besteed je budgetten slim?”

Technologie én economie
Vanaf 2020 wordt er jaarlijks 100 miljard dollar gestort in een klimaatfonds dat arme landen moet helpen bij klimaatprojecten. Donald Pols: “Dat gaat om serieus geld waar we de juiste dingen mee moeten doen. Via CTCN laten we zien dat slimme technologische oplossingen een significante bijdrage leveren aan klimaatproblemen en sectorbrede veranderingen tot stand brengen. Deze voorbeelden maken de klimaatonderhandelingen in de toekomst concreet.”

Nederlands bedrijfsleven betrekken
Eén van de motivaties van ECN om als partner betrokken te zijn bij CTCN is om het Nederlandse bedrijfsleven te betrekken. Donald: “In Nederland is veel kennis aanwezig die we commercieel kunnen inzetten om internationale klimaatproblemen op te lossen. Als partner krijgen we de ruimte om ons netwerk te introduceren. Ik hoop dat de Nederlandse overheid een actievere rol zal nemen als National Designated Entity (NDE). Hiermee kunnen we de ontwikkeling van CTCN verder beïnvloeden en het Nederlandse bedrijfsleven een grotere rol geven.”

Wilt u meer weten over de rol van ECN bij de internationale klimaatonderhandelingen? Neem dan contact op Donald Pols. Hij gaat hierover graag met u in gesprek.

Categorie: Oktober