Shared Innovation Program VoltaChem gelanceerd

donderdag 8 oktober 2015 13:37

Verbinding tussen chemische industrie en elektriciteitssector

Op de Topsector Chemiedag, 1 oktober,  lanceerden TNO en ECN VoltaChem: een industriegedreven Shared Innovation Program dat de chemische industrie verbindt met de elektriciteitssector en met apparatuurleveranciers. Vanaf vandaag kunnen bedrijven lid worden van VoltaChem's Community en via de Community website kunnen nieuwe partners eenvoudig deelnemen aan het lopende R&D programma.

In VoltaChem worden technologie en kansen op het gebied van elektrificatie en decarbonisatie gezamenlijk verkend, ontwikkeld en versterkt. Hernieuwbare energie uit wind en zonne-energie zal, aangevuld met hernieuwbare grondstoffen, worden gebruikt om warmte, waterstof en chemicaliën te creëren als grondstoffen en producten voor de industrie en maatschappij.

Tijdens eerdere gesprekken met de industrie gaf 82% van de respondenten aan dat ze voor hun organisatie veelbelovende kansen zien op het gebied van elektrificatie. Bovendien verklaarde 62% dat ze zeker lid wilden worden van VoltaChem's Community die op dat moment nog gelanceerd moest worden. Door de Community vandaag te lanceren en door het R&D programma open te stellen, verwacht VoltaChem aanvullende relevante industriële partijen aan te trekken uit de chemische industrie, de elektriciteitssector en high-tech apparatuurontwikkelaars. 

Innovaties versneld richting commerciële implementatie brengen

VoltaChem is de volgende stap in de ontwikkeling van het Shared Innovation Program dat ECN en TNO hebben opgezet om de industrie te ondersteunen bij de elektrificatie en decarbonisatie van de chemische industrie. Deze samenwerking startte eind 2014 op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Chemie waarbij TNO en ECN een subsidie van 2 miljoen kregen om een programma op te zetten dat de uitdagingen van chemische industrie en de elektriciteitssector zou adresseren. De lancering van de Community en de openstelling van het R&D programma zijn twee van de mijlpalen.

"De toenemende beschikbaarheid van duurzame elektriciteit en grondstoffen zou wel eens precies kunnen zijn wat de chemische industrie nodig heeft om haar concurrerend vermogen te versterken", zegt Martijn de Graaff, die TNO in VoltaChem vertegenwoordigt. "Het aanbod van hernieuwbare energie biedt talrijke mogelijkheden om nieuwe, hoogwaardige producten te ontwikkelen en om de ecologische voetafdruk van de productie te verminderen. 

Yvonne van Delft, die ECN in VoltaChem vertegenwoordigt, vult aan: "Ook de energiesector zal profiteren van een stabieler elektriciteitsaanbod. Met VoltaChem willen we samenwerking rond de ontwikkeling van technologie en business models initiëren en faciliteren om innovaties versneld richting commerciële implementatie te brengen". 

Shared Innovation Program

VoltaChem is een Shared Innovation Program, gebaseerd op het concept van open innovatie. Een 'levende' roadmap die breed wordt gedragen door de industrie vormt het uitgangspunt. De verschillende bedrijven en kennisinstellingen die zich aansluiten bij VoltaChem brengen waardevolle kennis samen. Hun multidisciplinaire technologische behoeftes en VoltaChem's lange termijn roadmap, die de gehele waardeketen omvat, vragen om gezamenlijk onderzoek, waarbij kennis, investeringen, risico's en de werklast worden verdeeld over de partners. We werken nauw met de industrie samen aan:

  • Het ontwikkelen van business cases voor industriële elektrificatie op korte en lange termijn.
  • Het gezamenlijk uitvoeren van toegepast onderzoek.
  • Het in de industriële praktijk brengen van technologieën met behulp van pilot/demo activiteiten.
  • Het samen met vermaarde academische partijen werken aan fundamentele onderzoekvragen.

VoltaChem's Drie Programmalijnen en een Community

De activiteiten van VoltaChem behelzen drie verschillende programmalijnen: 

  1. Power-2-Heat: toepassing van elektriciteit om warmte en stoom te genereren of op te waarderen voor efficiënte benutting in chemische processen. 
  2. Power-2-Hydrogen: toepassing van elektriciteit voor de productie van waterstof en voor directe chemische transformaties via waterstof. 
  3. Power-2-Chemicals: de directe synthese van hoogwaardige halffabricaten en producten uit duurzame elektriciteit en grondstoffen (bijv. CO2 en grondstoffen uit biomassa).

Daarnaast nodigt VoltaChem de chemische industrie en de elektriciteitssector uit om lid te worden van VoltaChem's Power-2-Integrate Community. Leden van deze community krijgen exclusief de mogelijkheid om te participeren in een of meerder programmalijnen en om invloed uit te oefenen op de roadmap. Bovendien krijgen leden toegang tot speciale workshops, (inter)nationale events, technologie en marktkennis en worden ze op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en de laatste successen uit VoltaChem's programmalijnen. In het kort biedt de community een uitstekende mogelijkheid om relevante stakeholders uit de gehele waardeketen te ontmoeten, om kennis uit te wisselen en om samen zakelijke kansen te verkennen. 

Kijk voor meer informatie op www.voltachem.com, meld u aan voor de nieuwsbrief of volg VoltaChem via twitter. 

Categorie: Corporate, Energy efficiency