Schultz tekent Green Deal luchtemissies binnenvaart

maandag 12 september 2016 09:37

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag een Green Deal getekend met brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaart. Doel is om instrumenten te testen op hun bruikbaarheid om aan boord van binnenvaartschepen luchtemissies te meten. Hiermee kunnen binnenvaartschepen over een aantal jaar hun eigen energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen meten daardoor zuiniger en schoner gaan varen.

Schultz: “Om de binnenvaart concurrerend te houden is verbetering van de milieuprestaties essentieel. Als we geschikte instrumenten hebben om aan boord energieverbruik en emissies te meten, kunnen we zien welke maatregelen en investeringen het meest effectief zijn en zijn we een stap dichter bij zuiniger, schoner en niet te vergeten goedkoper vervoer over water.”

Creativiteit
Partijen hopen met de Green Deal gezamenlijk de creativiteit en het ondernemerschap los te maken om deze innovatie tot stand te brengen. De huidige regelgeving voor de milieuprestaties van binnenvaartschepen is gebaseerd op zogenoemde ‘proefstandmetingen’. Daaraan ontlenen scheepsmotoren hun typegoedkeuring. Proefstandmetingen worden verricht voordat de motoren op de markt komen en zeggen dus weinig over de emissiewaarden in de praktijk. Het aan boord meten van de feitelijke uitstoot kan schippers aanzetten tot ander vaargedrag en tot investeringen in duurzamere motoren of nabehandelingstechnieken zoals filters. Door samen vaardata te meten, delen en analyseren, zetten de schippers, brancheorganisaties en onderzoeksinstituten een belangrijke stap in het daadwerkelijk schoner maken van de binnenvaart.

De Green Deal is een uitwerking van de Maritieme Strategie uit 2015. Ook levert deze een bijdrage aan de uitwerking van de Brandstofvisie uit 2014. Uitkomsten van de Green Deal kunnen hun doorwerking hebben naar internationale regelgeving voor de binnenvaart. 

ECN monitort emissies 
Binnenscheepvaart heeft invloed op de luchtkwaliteit. Door de robuuste kwaliteit en lage belasting hebben schip en motoren een lange levensduur en dus een trage vernieuwing van techniek. De binnenvaart verliest daardoor haar voorsprong qua luchtemissies per ton kilometer van het wegvervoer.

ECN heeft een track record opgebouwd in het meten van vervuilende emissies met sensoren. De Green Deal is (o.a.) hierop gericht: het ontwikkelen en beproeven van een permanente emissiemeting aan boord is een middel om de effecten van uiteenlopende maatregelen te meten en te beoordelen. ECN stelt hiervoor haar sensor- en monitoringskennis beschikbaar. 

De Green deal ondersteunt tevens het project CLINSH. In dit project zal ECN met de door haar ontwikkelde technieken de emissies van binnenvaartschepen kwantificeren. Dat doet ze op twee manieren: on-board (ín de schoorsteen) en via pluimmetingen aan de wal.

Ondertekenaars
Ondertekenaars van de Green Deal zijn naast minister Schultz: minister Kamp van Economische Zaken, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV , Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland BV,  ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute. Uiterlijk eind 2018 moet de Green Deal resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen. 

Meer informatie over onze monitoring en sensoren voor luchtkwaliteit vindt u op onze expertisepagina.

Categorie: Corporate, Environment