Sardinië congres over afvalbeheer en storten van afval 2015

vrijdag 2 oktober 2015 08:53

In de week van 5 tot 9 oktober 2015 wordt op Sardinië voor de 15e keer “Het internationale congres over afvalbeheer en storten van afval” gehouden. ECN is vanuit haar inhoudelijke kennispositie en ervaring op het gebied van afvalbeheer en storten ook dit jaar aanwezig. Andre van Zomeren, expert milieubeoordeling geeft op 6 oktober een drietal presentaties  over de verschillende aspecten rondom afvalbeheer en risicobeoordeling van emissies uit afvalstoffen:

11:10 uur: Het gebruik van uitloogtesten voor besluitvorming rondom (her)gebruik van materialen. De
                   centrale vraag is hoe gestandaardiseerde testmethoden gebruikt kunnen worden om emissie-
                   eisen af te leiden waardoor een goede (her)gebruiksmarkt van (secundaire) bouwstoffen kan
                   ontstaan.

15:30 uur: Ontwikkeling van een locatiespecifiek beoordelingssysteem voor duurzaam beheerde
                    stortplaatsen. In deze presentatie worden de resultaten van het door ECN/RIVM ontwikkelde
                    beoordelingssysteem voor emissies uit stortplaatsen besproken. Er is grote internationale
                    belangstelling voor dit vernieuwende concept waarmee milieu en economie gebaat zijn.

18:00 uur: Afvalclassificering als niet-gevaarlijk of gevaarlijk afval. Er is nog steeds veel internationale
                   discussie over de Europese afvalclassificering en de toepassing van de criteria die hiervoor zijn
                   opgesteld. De presentatie geeft een overzicht van een recent project bij ECN en toont de
                   complexiteit en wetenschappelijke (on)mogelijkheden om afvalstoffen op een juiste manier te
                   classificeren.

Nederland belangrijk voor Europese afspraken afvalbeheer en hergebruik
De koploperspositie van Nederland op het gebied van afvalbeheer en –hergebruik heeft brede internationale belangstelling. ECN speelt al jarenlang een belangrijke rol in de kennisontwikkeling op dit gebied en de beleidsondersteuning die wordt geleverd bij implementatie van diverse typen regelgeving. De bij ECN ontwikkelde beoordelingsmethodiek voor risicobeoordeling van bouwstoftoepassingen wordt nu ook gehanteerd bij stortplaatsen (Green Deal Duurzaam Stortbeheer) waardoor er betere consistentie van beoordelingsmethodieken in verschillende beleidsvelden gerealiseerd wordt. Momenteel wordt ook bekeken in hoeverre deze beoordelingssystematiek in Europa gebruikt kan worden om ook daar een harmonisatie te bewerkstelligen, zodat de lidstaten dezelfde wijze van beoordelen toepassen.

Transitie naar circulaire economie van belang
De presentaties van ECN dekken een aanzienlijk deel van het speelveld met onderwerpen als: de classificering van afvalstoffen als gevaarlijk/niet-gevaarlijk afval, duurzame verwerking van afvalstoffen op stortplaatsen waarbij minder nazorg nodig is (Duurzaam Stortbeheer) en het hergebruik van afvalstoffen als bouwstof (van afval naar grondstof). Op deze manier draagt ECN bij aan de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden materialen en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt, zodat er minder afhankelijkheid is van steeds schaarser wordende grondstoffen en er minder afval wordt geproduceerd. 

Geïnteresseerd?

Meer weten over de mogelijkheden op het gebied van duurzaam storten, afvalclassificatie of hergebruik van afvalstoffen? Kijk op de relevantie pagina of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bekijk hier de animatie over circulaire economie:

Categorie: Corporate, Environment