‘Samenwerking in EERA moet leiden tot versnelde ontwikkeling van PV-technologie’

woensdag 9 februari 2011 13:22

Kick-off EERA-PV - Op maandag 7 februari vond de kick-off bijeenkomst van EERA-PV plaats in Amsterdam, bijgewoond door zo’n 50 deelnemers afkomstig van 23 verschillende Europese onderzoeksinstituten en universiteiten.

De dag is georganiseerd door Paul Wyers (coördinator EERA-PV, unitmanager Zonne-energie ECN) en Bas van Bree (secretariaat EERA, onderzoeker Beleidsstudies ECN). De dag werd voorgezeten door voormalig EERA-voorzitter en ECN-directeur Ton Hoff. Het is de ambitie van het ‘Joint Programme on Photovoltaic Solar Energy’ om de ontwikkeling van zonne-energie te versnellen in de richting van een technologie die op grote schaal toegepast kan worden. Door de onderzoeksprogramma’s van de deelnemende instituten op elkaar af te stemmen wil het Programma de efficiëntie en effectiviteit van PV-onderzoek in Europa vergroten. Verder draagt het Programma bij aan de ontwikkelingsbehoeften van het ‘Solar Europe Industry Initiative’ op het gebied van kostenreductie van zonnestroom (prestatie, levensduur/betrouwbaarheid, productiekosten) en steunt daarmee het SET-plan (Strategic Energy Technology Plan). Het EERA-PV Programma verenigt meer dan 80 onderzoekers, afkomstig van 23 organisaties en 16 landen uit heel Europa.

ECN draagt op een belangrijke manier bij aan EERA-PV en onderkent het belang van samenwerking in Europa om te kunnen concurreren met andere landen en haar toonaangevende positie te behouden. Paul Wyers: “Samenwerking met andere toonaangevende onderzoeksinstituten in Europa en de daarmee gepaard gaande maximalisatie van synergieën moeten leiden tot versnelde ontwikkeling van PV-technologie. We maken gebruik van elkaars sterktes, doen gezamenlijk onderzoek, delen infrastructuur en wisselen onze wetenschappers en studenten uit.”

Het doel van de kick-off bijeenkomst was de ontwikkeling van een gedetailleerd werkplan voor 2011 met specifieke acties gericht op realisatie van mijlpalen in het eerste jaar. Het zoeken naar financieringsmogelijkheden voor activiteiten door middel van het opzetten van nieuwe projecten stond ook op de agenda. Er werd een goede start gemaakt met het invullen van de werkplannen en de parallelle sessies werden gekenmerkt door levendige discussies. In de komende weken zullen de werkplannen voor 2011 afgerond worden.

Deelprogramma’s
Het Gezamenlijke PV-programma bestaat uit vijf deelprogramma’s die diverse activiteiten omvatten voor de periode 2010-2013:

 1. Siliciummaterialen (gecoördineerd door FhG-ISE)
  - Verbetering van kristalgroei voor zeer hoogefficiënte zonnecellen.
  - Ontwikkeling van goedkope grondstoffen en wafers.
  - Ontwikkeling van hoge Si gebruiksbenaderingen voor wafers (lage g/Wp)
 2. Dunne film PV (gecoördineerd door HZB)
  - Cel- en moduleconcepten voor een hoge efficiëntie
  - Geavanceerde transparante geleiders
  - Geavanceerde moduleproductie
  - Proces- en apparaatontwerp voor grootschalige productie
  - Analyse en modellering van materialen en apparaten
 3. Organische PV (gecoördineerd door Risø-DTU)
  - Opbouw van een materialenbibliotheek (absorber, elektrode, barrier, etc).
  - Definitie van protocollen voor snel screenen van materialen
  - Nadere toelichting van degradatiemechanismen, definitie van gebruikelijke maatregelen voor OPV-stabiliteit
  - Verbetering van het begrip van apparaatfysica en -morfologie
 4. Moduletechnologie (gecoördineerd door ECN)
  - Ontwikkeling en evaluatie van nieuwe moduleconcepten en materialen (goedkoop en/of zeer lange levensduur)
  - Ontwikkeling van testmethodologieën die het mogelijk maken de levensduur van modules te voorspellen onder verschillende klimaatcondities
  - Verbetering van energieopbrengstvoorspellingen
 5. Onderwijs, training en gebruik van infrastructuur (gecoördineerd door CEA-INES)
  - Zoeken van excellente R&D-faciliteiten en verbeteren van hun toegankelijkheid voor EERA
  - Vaststellen welke R&D-faciliteiten ontbreken of opgewaardeerd moeten worden
  - Opzetten van een database van belangrijkste projecten van de EERA-partners
  - Zoeken naar nieuwe gezamenlijke projecten met behulp van deze faciliteiten
  - Organiseren van uitwisseling van medewerkers en onderwijs/training

Over EERA
Om het hoofd te bieden aan groeiende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en voorzieningszekerheid heeft Europa ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de reductie van broeikasgasemissies. Samen met negen toonaangevende instituten in Europa heeft ECN daarom de European Energy Research Alliance (EERA) opgericht. EERA heeft als doel de ontwikkeling van nieuwe technologieën te versnellen. De eerste EERA-programma's zijn in 2010 gelanceerd: PV, Wind, Slimme netwerken, Bio-energie, CO2-afvang en –opslag en Materialen voor Nucleair. Ze richten zich op versterking, uitbreiding en optimalisatie van het Europese energieonderzoek. EERA’s innovatieve programma’s hebben als doel het identificeren en bijeen brengen van nationale ‘centres of excellence’ in de energieonderzoeksector, waarbij de organisaties proactief betrokken worden in het bepalen van gezamenlijke behoeften en onderzoeksgebieden voor de programmaperiode 2013-2020.

Omdat dit als een cruciaal element van het ‘Strategic Energy Technology (SET) Plan’ wordt beschouwd, spelen de Gezamenlijke Programma’s in op de behoefte aan een betere coördinatie tussen de lidstaten, het maximaliseren van synergieën en het vaststellen van prioriteiten voor toekomstige financiering. 

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Beleidsstudies