Samen werken aan een duurzaam Amsterdam

maandag 26 mei 2014 14:37

Meer energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency in Amsterdam. Daar wil het Amsterdams Klimaat- & Energiefonds (AKEF) in investeren. Ondernemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties kunnen een investeringsbijdrage krijgen. Sinds april 2014 helpt ECN AKEF om nieuwe investeringsaanvragen op duurzaamheid te beoordelen. Is de voorspelde CO2-reductie haalbaar? Zijn de risico’s bij een nieuwe investering in cleantech aanvaardbaar? Door Technology Due Diligence biedt ECN meer comfort bij grote investeringen.

“Mijn ideale Amsterdam is een stad die voorloopt op de energietransitie die we in Nederland willen bewerkstelligen”, vertelt Jeroen Meinders van AKEF. “Dat betekent dat we nieuwe technologieën aan de praat brengen en daadwerkelijk CO2 gaan besparen in de stad.” Door te investeren in veelbelovende projecten wil AKEF de ambities van de stad waarmaken. Maar voordat het geld wordt toegekend, voert ECN een inhoudelijk technische haalbaarheidsstudie uit.

Bijzondere projecten
Met de nieuwe samenwerking worden de financiële kennis van AKEF en de technische kennis van ECN gebundeld met als gezamenlijk doel ‘een duurzame hoofdstad’. Bijzondere projecten die al een financiering ontvingen waren bijvoorbeeld de zonnepanelen op de Amsterdam ArenA en een initiatief voor groengas tanklocaties in en rondom Amsterdam.

Due Diligence
ECN heeft de eerste due diligence-opdrachten voor het AKEF inmiddels uitgevoerd. In korte tijd wordt de technische haalbaarheid van nieuwe projecten beoordeelt die voor financiering in aanmerking willen komen. Bart de Vries: “De korte doorlooptijd van opdrachten vraagt iets van onze onderzoekers. Zij zijn onafhankelijk en flexibel en zij moeten voor nieuwe technologieën snel de risico’s kunnen inschatten en beoordelen. Of het nu gaat over zonne-energie of industriële processen, projecten voor de bouw van een nieuwe duurzame energiecentrale of een investering in nieuwe software die de performance van windparken optimaliseert: de technische kennis is bij ons in huis.” De samenwerking met AKEF smaakt naar meer. ECN is met andere regionale en gemeentelijke fondsen in gesprek. De Vries: “Lokaal bestaan er hoge energieambities. Wij willen helpen om investeringskeuzes te maken voor projecten die echt het verschil kunnen maken.”

Facts & figures

Ambitie

  • AKEF wil minimaal 1,35 miljoen ton CO2 besparen. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van ongeveer 550.000 auto’s.

Financieel

  • AKEF is een revolverend fonds van 45 miljoen euro
  • Projecten ontvangen een financiering van maximaal 5 miljoen euro en moeten minimaal een rendement van 7% opleveren
  • Elke geïnvesteerde euro moet jaarlijks minimaal 2 kilo CO2-reductie opleveren.

Wilt u meer weten over onze samenwerking met AKEF of onze expertise op het gebied van due diligence? Bart de Vries vertelt u er graag meer over.

Categorie: Mei, Technology Due Diligence