Registreer nu voor de CertifHy Startconferentie 2015 (23 April 2015)

dinsdag 24 maart 2015 10:32

Een consortium van vier Europese expertorganisaties (Hinicio, ECN, TÜV SÜD en LBST) heeft de handen ineen geslagen in het CertifHy project, met als doel een ambitieus en innovatief Europees kader te scheppen voor garanties van oorsprong (GvO’s) voor groene waterstof.

CertifHy, dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie via de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, is eind 2014 van start gegaan en zal de eerste resultaten presenteren op de Startconferentie op 23 april in Brussel.

Deelnemers kunnen een inleiding verwacht in de marktperspectieven van groene waterstof, en een overzicht van bestaande initiatieven en beleidskaders die relevant zijn voor garanties van oorsprong (GvO’s) voor groene elektriciteit en groen gas.

U kunt zich aanmelden door een (Engelstalige) e-mail te sturen naar certifhy@remove-this-part-hinicio.com vóór 10 april met als onderwerp ‘Launch Conference-registration’. Het CertifHy team kijkt ernaar uit u te mogen verwelkomen.

U kunt de concept agenda hier downloaden en nadere details vinden op www.certifhy.eu. Of benader Daniel Fraile van Hinicio via certifhy@remove-this-part-hinicio.com of +32 22 11 33 79.

Achtergrondinformatie over groene waterstof
De EU en haar lidstaten werken hard aan de transitie naar een koolstofarme economie, met de ambitie om de emissies van broeikas omlaag te brengen. Waterstof speelt naar verwachting een essentiële rol in deze transitie, met name in de transportsector. Net als voor groen aardgas (methaan) en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kan een systeem van garanties van oorsprong (GvO’s) de kosteneffectieve ontwikkeling en commercialisering van groene waterstof versnellen. Het maakt het voor producenten mogelijk om de oorsprong van hun waterstofproductie te bewijzen op een transparante, betrouwbare en effectieve manier; daardoor is het een belangrijk instrument om de waarde van groene waterstof te vermarkten, en daarmee meer investeringen in hernieuwbare energie uit te lokken.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies