Reactie ECN op gebeurtenissen Japan

donderdag 17 maart 2011 13:40

ECN en NRG, de dochteronderneming van ECN, voorzien momenteel alle media en belanghebbenden van informatie over kernenergie en straling naar aanleiding van de gebeurtenissen in Japan. ECN is betrokken bij (onderzoek naar) kernenergie in relatie tot de totale brandstofmix.

Medeleven vanuit ECN en NRG
De catastrofale aardbeving en de daarop volgende tsunami in Japan hebben geleid tot een zorgwekkende situatie in het land, ook bij een aantal in het gebied aanwezige kerncentrales. De impact van een gecombineerde natuurramp van een dergelijke omvang is nauwelijks voor te stellen.

Wij leven enorm mee met de Japanse bevolking. Uiteraard zijn wij ons zeer bewust van de gevoeligheid die dit incident zal oproepen bij het Nederlandse publiek. De bedrijven binnen Nucleair Nederland (www.nucleairnederland.nl), waarvan NRG onderdeel uit maakt, stellen hun deskundigheid beschikbaar om belangstellenden en media zo goed als mogelijk te voorzien van feitelijke informatie.

Rol van ECN in kernenergie
Ook ECN heeft zijn betrokkenheid bij (onderzoek naar) kernenergie in relatie tot andere energievoorzieningen. ECN Beleidsstudies heeft sinds 2005 een aantal specifieke studies over kernenergie uitgevoerd. Deze kunt u is ons dossier over kernenergie terugvinden.

Voor informatie over kernenergie in relatie tot de totale brandstofmix verwijzen wij u ook naar de factsheet ‘Kernenergie’.

Meer informatie
Voor betrouwbare informatie over de nucleaire ontwikkelingen in Japan verwijzen wij u graag door naar NRG en de websites van de volgende instanties:

  • WNN (World Nuclear News)
  • NucNet (the World’s Nuclear News Agency)
  • IAEA (International Atomic Energy Agency)
  • TEPCO (exploitant van de kerncentrale in Fukushima)
  • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu); voor veelgestelde vragen over radioactieve straling in het algemeen, in Japan en in Nederland

Voor de media
Heeft u vragen over kernenergie in relatie tot andere energievoorzieningen? Neem dan contact op met ECN Corporate Communications (mediarelaties: 06-12 79 81 23)

Categorie: Corporate, Beleidsstudies