PV-technologie ECN: samenwerking met Chinese en Nederlandse partijen

dinsdag 28 juni 2011 08:20

In de Volkskrant van zaterdag 25 juni jl. is een artikel verschenen over de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in China én de positie van Nederland op dit gebied. Ook ECN werd hierin genoemd, in het kader van de samenwerking in de regio Eindhoven en de rol van ECN in China.

ECN werkt samen met de Chinese industrie om ECN-technologie op de markt brengen. Hierbij betrekt ECN steeds Nederlandse fabrikanten van productieapparatuur; de intensieve samenwerking met Tempress en Eurotron is hier een goed voorbeeld van. Dankzij de opschaling van ECN-technologie voor hoog-rendement zonnecellen door het Chinese bedrijf Yingli heeft het Nederlandse bedrijf Tempress Systems zijn grootste order ooit voor diffusieovens verworven. Het bedrijf Eurotron (Bleskensgraaf) levert productielijnen voor achterzijdecontact zonnecellen, een concept ontwikkeld door ECN. Door de samenwerking met zowel Nederlandse als Chinese partijen hebben we een volledig Nederlandse technologie grootschalig op de markt kunnen brengen, en hiervoor orders voor de Nederlandse industrie kunnen bewerkstelligen. ECN heeft geen onderzoeksafdeling in China geopend.

Belang van samenwerking Nederland en China
Het belang van deze samenwerking werd ook onderstreept door Minister Verhagen in zijn toespraak tijdens de Innovation Lecture in december 2010. Deze toespraak stond in het teken van de Asian Challenge. Een uitsnede uit zijn speech: “De uitdaging kan je maar op één manier aangaan: door samen slim te innoveren, door kennis met elkaar te delen, door gebruik te maken van elkaars krachten. Samen in te zetten op slimme groei, duurzame groei, groei voor iedereen. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Nederlandse en Chinese bedrijven en kennisinstellingen werken bijvoorbeeld samen aan oplossingen voor zekere en duurzame energie. Zo heeft het Nederlandse ECN technologie ontwikkeld waarmee het Chinese bedrijf Yingli zeer efficiënte zonnecellen produceert, waarvoor het ook weer apparatuur van het Nederlandse Tempress gebruikt. Dat levert winst op voor alle deelnemers in dit project. Goed voor people, planet en profits!”

Klik hier voor het artikel in de Volkskrant.

Categorie: Corporate, Zonne-energie