Publicatie top 3

dinsdag 30 juni 2015 12:00

1. Systeemintegratie en flexibiliteit
Met deze studie levert ECN een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het rapport gaat in op de verwachte ontwikkelingen tot 2030 en de flexibiliteitsopties.

Download het rapport

2. WWF Wetenschapsbrief ‘Nitrogen: too much of a vital resource’ (in Engels)
Stikstof is een essentiële voedingsstof voor mensen en andere levende organismen. Teveel reactief stikstof levert echter problemen op voor de gezondheid van mensen en ecosystemen. Het is een groot milieuprobleem. Met dit rapport leveren wij een bijdrage aan de kennis over deze N-uitdaging en de opties die er zijn voor het verminderen van de negatieve gevolgen. ECN is een van de auteurs van dit rapport.

3. Effectieve integratie van elektrische voertuigen in de EU (in Engels)
Dit rapport identificeert de problemen van de grootschalige inzet van elektromobiliteit. Wat kunnen beleidsmakers en andere belanghebbenden doen om deze problemen te overwinnen? Het omvat de (oplaad)behoeften van de verschillende gebruikersgroepen en een aantal problemen die overwonnen moeten worden. Dit rapport eindigt met een ranking van de belangrijkste kwesties.

Download het rapport

Categorie: Juni, Corporate