Publicatie top 3

vrijdag 9 januari 2015 15:30

Onze nieuwste inzichten publiceren we in onderzoeksrapporten en presentaties. Wij stelden een ‘must read’ top drie voor u samen.

1. Towards 2030 – een veilige gasvoorziening 
Dit rapport identificeert recente trends in gasgebruik en de importafhankelijkheden van twaalf EU-lidstaten. Onderzocht is hoe de potentieel onveilige gasvoorziening verbeterd kan worden op de korte en langere termijn tot 2030. In deze analyse is de potentiële bijdrage van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie meegenomen.

2. Energietrends 2014
Welke apparaten in ons huishouden verbruiken de meeste energie? En hoeveel energie verbruiken bedrijven? Dit en meer leest u in de energietrends 2014, een gezamenlijke uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. In Energietrends 2014 staan cijfers en ontwikkelingen in een handzaam overzicht en in samenhang gepresenteerd. 

Bekijk de Energietrends online of download het rapport

3. Duurzaam stortbeheer; hoe beschermen we de bodem?
Het adagium voor het beheer van stortplaatsen ‘isoleren, beheersen, controleren (IBC)’ krijgt concurrentie. Althans, een tien jaar durend experiment moet bewijzen dat innovatief en duurzaam stortbeheer zonder milieuhygiënische risico’s mogelijk is. Dit is onderdeel van de Green Deal duurzaam stortbeheer, waar het Ministerie van IenM en de stortbranche zich naar verwachting begin volgend jaar aan committeren.

Download het rapport

Categorie: December, Corporate