Publicatie top 3

vrijdag 9 oktober 2015 14:45

1. Nationale Energieverkenning 2015

De verduurzaming van de energievoorziening in Nederland bevindt zich op een kantelpunt. Dat is de conclusie van de Nationale Energieverkenning 2015 die ECN afgelopen vrijdag presenteerde. Het rapport brengt de energietransitie in kaart en schetst de ontwikkelingen tot 2030. Ontdek hoe Nederland ervoor staat en wat er moet gebeuren om de afspraken in het Energieakkoord te realiseren. 

De NEV 2015 is opgesteld door ECN, het Planbureau voor de Leefomgeving, CBS en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

2. European Pre-Standard for Biobased Carbon Content (in Engels)

Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, wil Europa de fossiele grondstof voor energie vervangen door bio-alternatieven. Deze trend maakt het steeds relevanter om nauwkeurig onderscheid te maken tussen fossiele producten en biobased alternatieven. In het KBBPPS project is onder aansturing van ECN een werkwijze ontwikkeld die het koolstofgehalte van een product bepaalt en het percentage biobased aantoont. Laboratoriumproeven bepalen nu de betrouwbaarheid van de werkwijze. Zodra deze zijn afgerond, zal de methode worden gepubliceerd als officiële Europese norm.

3. Dynamic adaptation of active wake control (in Engels)

Met Active Wake Control wordt de totale elektriciteitsproductie van windparken gemaximaliseerd. Het bestaat uit twee concepten: pitch-based Active Wake Control (genaamd Heat & Flux), en yaw-based Active Wake Control (genoemd Controlling Wind). ECN heeft octrooi op beide concepten. Dit rapport beschrijft de effecten van de tijdvariaties in de windsnelheid en geeft aanbevelingen voor het implementeren van Active Awake Control in het veld.

Categorie: Oktober