Publicatie top 3

dinsdag 22 juli 2014 14:52

Recent publiceerde ECN verschillende rapporten. Wij stelden een ‘must read’ top drie voor u samen.

1. The Economy of Large Scale Biomass to Synthetic Natural Gas (bioSNG) plants
Er wordt hard en met succes gewerkt aan de ontwikkeling van de technologie om Synthetic Natural Gas (SNG) te maken uit biomassa. Maar, wat gaat het uiteindelijk kosten? Dat is geen eenvoudige vraag, omdat het een nieuw proces is. In dit rapport is een benchmark gemaakt met bestaande fabrieken. Gekozen is voor Gas-to-Liquids, Coal-to-Liquids, Coal-to-methanol, Coal-to-SNG en Coal-to-Power (IGCC) als referenties. Evenals als het proces voor bioSNG zijn deze projecten gebaseerd op vergassing. De verschillen zijn benoemd, gekwantificeerd en doorgerekend tot een realistische schatting van de kosten van bioSNG.

Dit rapport gaat in op de markt, infrastructuren en op nieuwe concepten. Bijvoorbeeld op de co-productie van bioSNG en bioLNG of chemicaliën en biobrandstoffen, de afvang en opslag van CO2 en power-to-gas systemen. Het zijn concepten die dragen bij aan de positieve business case voor de productie van bioSNG.

Download het rapport

2. Insights on NAMA development
In de afgelopen zes jaar hebben ze een forse ontwikkeling doorgemaakt: maatregelen die klimaatverandering kunnen tegengaan, oftewel Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA’s). Dit rapport kijkt terug op het afgelopen jaar en bespreekt de evolutie van de NAMA. Casestudies, hands-on ervaringen en interviews laten zien dat NAMA’s een bouwsteen zijn in een mondiaal klimaatregime.

Download het rapport
 
3. Use of test results from the percolation leaching test (TS3) in the framework of the Construction Products Directive
Een nieuwe Europese Bouwproductenverordening moet het makkelijker maken om bouwproducten binnen de EU te verhandelen. Voor het meten van de milieuprestaties komt er in de EU één geharmoniseerde meetmethode. Bij de ontwikkeling hiervan is ECN betrokken als onafhankelijk expert en als afgevaardigde van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

ECN doet al jaren uniek onderzoek naar de ontwikkeling van meetmethoden voor uitloging. Dit rapport gaat in op het onderscheid tussen materiaaleigenschappen en de risicobeoordeling. We leggen de principes uit van het testen van het uitlooggedrag en gaan kort in op het verkleinen van testmateriaal. Het rapport laat zien dat fabrikanten van bouwproducten hiermee veel geld kunnen besparen, omdat er dan minder testen nodig zijn.

Download het rapport

Categorie: Juli, Corporate