Presentatie onderzoeksresultaten versterking Biobased Economy

dinsdag 24 mei 2016 10:24

ECN heeft recentelijk meegewerkt aan een studie naar de versterking van de biobased economie in de regio West-Brabant en Vlaanderen. Graag nodigen wij u uit voor de partnermeeting waarin onderzoekspartners TNO, VITO en ECN de resultaten van deze studie presenteren.

Het doel van deze middag is interessepeiling van het bedrijfsleven en andere stakeholders voor invulling van het  Living Lab biobased economy aan de hand van vier cases. Naast korte inleidingen zullen hiervoor interactieve workshops gegeven worden. De cases zijn:

A | Bioraffinage van lignocellulose tot platform chemicaliën en biobrandstoffen

B | Kweek en bioraffinage van zeewier tot suikers, chemicaliën  en eiwitten

C | Bio-aromaten uit suikers, lignine en heterogene afvalstromen

D | Valorisatie agro-reststromen en zuiveringsslib

Wanneer: donderdag 16 juni 2016

Tijd: 12.30-17.30 uur. Start met inlooplunch, afsluiting met netwerkborrel

Waar: Mastbosch Golden Tulip Hotel Breda, Burg. Kerstenslaan 20, 4837 BM, Breda

Registratie: Graag bevestiging uiterlijk 12 juni via https://www.ecn.nl/forms/living-lab-2016 Met vermelding aantal personen en interessegebieden (A-D, zie boven).

We staan nog maar aan het begin van een zeer omvangrijke ontwikkeling naar een Biobased Economy waarbij uiteindelijk tot 30% van alle energie en ook grondstoffen voor de chemie in Nederland op biomassa gebaseerd kunnen zijn. Om de kansen in de Biobased Economy te kunnen benutten is inzicht in deze ingewikkelde materie nodig. Daarom investeert ECN veel van haar passie en tijd in onderzoek en ontwikkeling op dit gebied.

Meer informatie: www.ecn.nl/nl/expertises/biomassa Contact: Rebecca Groen

Categorie: Corporate