PowerMatching City: Europese primeur voor een slim stroomnet

vrijdag 12 maart 2010 11:34

In de toekomst gaat de elektriciteit in het stroomnet twee kanten op. Dankzij zonnepanelen en micro WKK-installaties worden consumenten tevens producenten van stroom. Goed voor het klimaat maar dit vereist wel een slimmer stroomnet, een zogeheten Smart Grid. ECN ontwikkelde voor smart grids de digitale regelaar PowerMatcher. Die wordt nu een jaar lang getest in Hoogkerk: PowerMatching City.
In Hoogkerk zijn 25 woningen virtueel met elkaar verbonden. In elk van de huizen wordt niet alleen energie verbruikt, maar ook opgewekt. De PowerMatcher maakt het in een Smart Grid mogelijk vraag en aanbod van energie te sturen. Het aanbod van duurzaam opgewekte energie sluit niet altijd aan op de vraag - het kan immers windstil of bewolkt zijn op het moment dat veel energie nodig is en vice versa. Zo treedt de wasmachine in werking wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is als er bijvoorbeeld een overschot aan zonne-energie beschikbaar is.
Burgemeester Rehwinkel van Groningen gaf woensdag 10 maart jl. het officiële startsein voor de proef met dit smart grid. Na een jaar worden de verzamelde gegevens geanalyseerd om het gedrag van het systeem te kunnen vaststellen. Het project, dat ondermeer door de Europese Unie wordt ondersteund, moet grootschalige implementatie van smart grids mogelijk maken. Deze zijn essentieel voor de toekomstige integratie van bijvoorbeeld grote volumes duurzame energie. Andere partners in het project zijn: KEMA/Gas Consulting Services, Essent/New Energy en Humiq.

Informatie
Wie meer informatie wil over het experiment in Hoogkerk surft naar PowerMatching City. Of naar de PowerMatcher-technologie.

Contact
U kunt ook contact opnemen met dr. René Kamphuis, telefoon 0224 - 564 544.

Categorie: Corporate, Efficiency & Infrastructure, Engineering & Services, Beleidsstudies, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Windenergie, Zonne-energie