Platform Energy Storage NL opgericht

maandag 15 december 2014 12:03

Op donderdag 6 november 2014 is het platform Energy Storage NL opgericht. Het wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden, zodat alle spelers in de (toekomstige) energieketen verantwoord kunnen investeren in onderzoek, ontwikkeling en implementatie van energieopslag. Uiteindelijk moet dit leiden tot een schonere, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Energy Storage NL zal zich vooral richten op het behartigen van de belangen van de community rond energieopslag in Nederland. De speerpunten op de korte termijn zijn het opzetten van een roadmap voor de activiteiten rond energieopslag en het onder de aandacht brengen van energieopslagtechnologie bij beleidsmakers.

Betrokkenheid ECN
Ook ECN heeft een rol in Energy Storage NL. ECN werkt immers vanuit zijn programma Storage & Integration of Renewable Energy aan oplossingen die de integratie van duurzame energie in het energiesysteem mogelijk maken. ECN deelt vanuit die hoedanigheid haar kennis en marktinformatie over opslagtechnologie, beleid en businessmodellen met het platform.

Overige deelnemers
Energy Storage NL kent op dit moment naast ECN ruim dertig deelnemers uit bedrijfsleven, wetenschap en kennisinstituten. Betrokken partijen zijn onder andere Siemens, TU-Delft, SMA, DNV-GL, DIFFER, WaterstofNet, IF-Technologies, TNO, Enexis, Alliander en nog een tiental MKB bedrijven en technologie start-ups.

Activiteiten
Op LinkedIn heeft Energy Storage NL inmiddels een community van ruim 350 actief geïnteresseerden. Daarnaast zal Energy Storage NL Nederland vertegenwoordigen in EASE, de European Association for Storage of Energy.

Meer informatie
Meer informatie over Energy Storage NL, de rol van ECN en wat dit voor u kan betekenen, neem contact op met Rob Kreiter, program developer Storage & Integration of Renewable Energy. Meer informatie over energie-onderzoek  van ECN vindt u op de website.

Categorie: Corporate