Persbericht RIVM: Innovatieve aanpak voor duurzaam beheerde stortplaatsen

vrijdag 16 mei 2014 09:55

Het RIVM en ECN hebben een innovatief beoordelingssysteem ontwikkeld om te toetsen of percolaatwater (afvalwater) uit duurzaam beheerde stortplaatsen, geen schade aan bodem en grondwater toebrengt. Nederland is het eerste land dat duurzaam stortbeheer op grote schaal gaat uitproberen in drie pilots.

Het nieuwe beoordelingssysteem is gebaseerd op grenswaarden in grond- en oppervlaktewater. Met het systeem kunnen toetswaarden worden afgeleid voor percolaatwater, zodat het grond- en oppervlaktewater direct naast de stortplaatsen beschermd blijft. Het unieke van de aanpak is dat er rekening kan worden gehouden met specifieke bodem- , grondwater- en stortplaatseigenschappen. Er wordt dus ruimte geboden voor maatwerk. Het beoordelingssysteem is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen overheid (ministerie van IenM en provincies), wetenschap (RIVM en ECN) en de stortbranche, binnen het kader van GreenDeal “Duurzaam stortbeheer”.

Duurzaam stortbeheer is een innovatieve en nieuwe methode voor het omgaan met stortplaatsen. Hierbij wordt het afval in een stortplaats met water en lucht behandeld. De processen die dan optreden zorgen ervoor dat schadelijke stoffen worden afgebroken of zich binden aan het afval. Naar verwachting zullen de stoffen niet of nauwelijks uit de stortplaats komen, waardoor de bodem en het grondwater beschermd blijven. Sinds de jaren ‘90 wordt al internationaal onderzoek verricht naar duurzaam stortbeheer.

Lees het hele persbericht op de website van RIVM

Categorie: Engineering & materials, Corporate