Pedro Sayers benoemd tot Adjunct-Directeur Financiën en Bedrijfsvoering

donderdag 3 juni 2010 12:12

Pedro Sayers

Met ingang van 1 juni 2010 is Pedro Sayers benoemd tot adjunct-directeur Financiën en Bedrijfsvoering voor ECN. Zijn benoeming volgt na een interne sollicitatieronde met senior-management en instemming van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad op de voortzetting van een driehoofdige ECN-directie.

Pedro volgt Gerald Santing op die deze functie gedurende anderhalf jaar interim vervulde. Hij is geen onbekende binnen ECN: in de afgelopen twintig jaar werkte Pedro voor zowel ECN als NRG. Momenteel is hij manager Finance & Commercial Services bij ECN, een functie die hij blijft vervullen totdat een opvolger is gevonden.
Het takenpakket van de adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering omvat de rapportagelijnen voor de afdelingen Finance & Commercial Services, Juridische Zaken, Facilitaire Dienst, Engineering & Services en Kwaliteit, Veiligheid & Milieu.

Ook namens adjunct-directeur Kees van der Klein wensen wij Pedro veel succes in zijn nieuwe functie.

Ton Hoff
Directievoorzitter ECN

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Efficiency & Infrastructure, Engineering & Services, Waterstof & Schoon Fossiel, Beleidsstudies