Paul Korting nieuwe directievoorzitter ECN

donderdag 9 september 2010 14:21

Paul Korting

Paul Korting (56), thans algemeen directeur Industrie & Techniek bij TNO, is door de Raad van Toezicht van ECN benoemd tot opvolger van Ton Hoff als directievoorzitter van ECN. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2010.

Ruud Lubbers, voorzitter van de Raad van Toezicht van ECN, zegt: “Paul Korting is een uitstekende opvolger van Ton Hoff. Ton heeft de kwaliteit en reputatie van dit unieke Nederlandse onderzoeksinstituut in de afgelopen periode op een hoger plan gebracht. De Raad van Toezicht heeft er groot vertrouwen in dat Paul Korting op bekwame wijze verder vorm en inhoud geeft aan het innovatieve onderzoekswerk naar energietechnologie voor de Nederlandse energievoorziening en de verduurzaming daarvan. Ook heeft hij de ruime ervaring om, mede via de samenwerking met het bedrijfsleven,  het concurrentievermogen van ons land op dit terrein te versterken.”

Paul Korting komt bij ECN na een lange loopbaan bij TNO. Van huis uit vliegtuigbouwkundig ingenieur is hij vanaf 2001 in directieposities verantwoordelijk geweest voor de organisatieontwikkeling, commerciële samenwerking en groei van achtereenvolgens het Prins Maurits Laboratorium en de kerngebieden Defensie en Veiligheid, en Industrie en Techniek.

Ton Hoff vertrekt na een periode van circa acht jaar waarin de internationale positie van het energieonderzoek centrum en de samenwerking met het bedrijfsleven flink werden versterkt. “Bij mijn aantreden in 2002 voorzag ik een periode van circa vijf jaar. Dat zijn er bijna acht geworden. Het is goed dat een nieuwe voorzitter de ontwikkeling van ECN als toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van energievraagstukken verder brengt.”

Voor meer informatie en een HiRes-foto van Paul Korting kunt u contact opnemen met: Paul Kwakkenbos

Meer weten over wat er bij ECN gebeurt en nog geen abonnee op de digitale Nieuwsbrief van ECN?  Meld u aan voor een kosteloze ontvangst via Abonneren Nieuwsbrief.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Efficiency & Infrastructure, Waterstof & Schoon Fossiel, Beleidsstudies