Ondertekening regionaal groen waterstofconvenant tijdens Congres Energy Island Goeree Overflakkee

maandag 11 december 2017 10:43

Vrijdag 8 december stond Goeree-Overflakkee in het teken van innovatie en duurzaamheid tijdens het congres Energy Island Goeree-Overflakkee. Als afsluiting van het congres ondertekenden 28 nationale en internationale partijen, waaronder ECN, het regionale groene waterstofconvenant. 

Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor duurzame innovaties in de energietransitie. Denk aan grootschalige zonneparken op land, maar ook aan innovatieve groene waterstofprojecten. Energy Island Goeree-Overflakkee is in 2020 energieneutraal. Op termijn zal het eiland groene energie overhouden. Van dat duurzame energieoverschot kan groene waterstof geproduceerd worden.

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als in de verduurzaming van grondstoffen. De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Waterstofconvenant

Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. Het is bovendien een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Daartoe tekenden 28 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke waterstofprojecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en in de landbouw.

Waterstof biedt belangrijke kansen voor de energietransitie op Goeree-Overflakkee en in Nederland die onderzocht en gedemonstreerd moeten worden in relatie tot alternatieve verduurzamingsopties. Als innovatiepartner binnen dit convenant zal ECN haar technisch-wetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie en waterstofinzetten. ECN is samen met medeondertekenaar TNO al initiatief nemer van het industrie-gedreven Shared Innovation Programme Voltachem voor de elektrificatie van de chemische industrie, welke is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.energy-island.nl of neem contact op met Yvonne van Delft via ons contact formulier.

Categorie: Corporate, Energy efficiency