Ombuigen naar een circulaire economie is noodzaak, ook voor de energietransitie

woensdag 24 augustus 2016 12:28

De afgelopen eeuw is de vraag naar grondstoffen wereldwijd geëxplodeerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat en dat leidt tot de diagnose dat zonder trendbreuk de toekomstige vraag naar een groot aantal grondstoffen het aanbod ver zal gaan overtreffen. Dit gaat gepaard met risico’s van grondstofuitputting, een hoge milieudruk, geopolitieke spanningen en risico’s voor regionale en nationale economieën. Nederland is extra kwetsbaar door zijn energie- en materiaal-intensieve, op export gerichte economie die bovendien nog lange tijd sterk van primaire grondstoffen afhankelijk zal zijn.

Het is noodzaak om het karakter van de economie in een circulaire richting om te buigen. In het kader van het containerbegrip ‘Circulaire Economie’ worden vele initiatieven ontplooid, zoals: ‘100% recycling’, ‘100% duurzaam’ of ‘volledig klimaatneutraal’. Dit zijn in veel gevallen initiatieven die zich slechts op een deel van de problematiek richten. Recycling is niet per sé duurzaam en kan leiden tot een hoger energiegebruik, verschuiving van de problematiek naar een andere productketen of milieucompartiment of het betekent slechts dat de kritische grens van grondstofbeschikbaarheid later wordt bereikt.     

Het gebruik van grondstoffen kan niet los worden gezien van de  energietransitie. Het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen maakt een significant onderdeel uit van onze energiehuishouding en daarmee heeft ‘Circulaire Economie’ een groot potentieel voor de energietransitie.  Dit wordt toegelicht in onze animatie:

Integrale aanpak ECN
ECN werkt aan integrale oplossingen waarbij gestreefd wordt naar een minimaal gebruik van volledig duurzame energie en van duurzame koolstof en het beperken van het verlies van mineralen en niet-organische componenten (zie figuur).

Door integrale analyse te koppelen aan technologische ontwikkelingen  worden effectief de juiste oplossingen gecreëerd met een maximaal duurzaam effect.  Dit kan zijn door energie- en grondstof-efficiency, beter ontwerp van (nieuwe) materialen (zie figuur), gebruik van duurzame grondstoffen, uitwisseling van reststoffen tussen industrieën,  introductie van nieuwe technologie voor de upgrading van reststoffen naar grondstof en elektrificatie van de industrie. 

Meer weten over onze aanpak op het gebied van Circulaire Economie? Neem contact met ons op of kijk eens op de expertisepagina.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies, Biomass, Energy efficiency, Environment, Engineering & materials