Noord-Holland neemt stappen in ontwikkeling groen gas

dinsdag 4 oktober 2011 09:54

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), HVC en TAQA zetten 3 oktober 2011 een handtekening onder de Groen Gas Green Deal met de overheid. Met het ondertekenen van de Groen Gas Green Deal bevestigen ECN, HVC en TAQA het belang om overheid en marktpartijen te verbinden in het streven de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen en voor de toekomst zeker te stellen. HVC en ECN onderschrijven de ambitie door samen met de overheid te investeren in de ontwikkeling van de groengastechnologie, waarmee biomassa (hout- en snoeiafval) met een hoog rendement omgezet wordt in groen gas (Milena). Ook Gasunie ondersteunt dit voornemen en is constructief in gesprek met de projectpartners over een mogelijke deelname.

Om de ontwikkeling van de groengastechnologie optimaal te benutten nemen TAQA en ECN het initiatief om samen met HVC te komen tot de oprichting van een leer- en expertisecentrum (Expertisecentrum Biomassavergassing) met als thema groen gas in Noord-Holland Noord. De demo-installatie Milena staat centraal in het nieuwe leer- en expertisecentrum en zal naar verwachting een impuls betekenen voor de ontwikkeling van groengastechnologie. Daarnaast zal het een stimulans zijn voor de kenniswerkgelegenheid en de ontwikkeling van Noord-Holland Noord tot hoogwaardige Energieregio.

Grootschalige productie Groen Gas
De doelstelling van de overheid is om de huidige jaarlijkse levering van 30 miljoen m3 groen gas naar 300 miljoen m3 in 2014 te laten groeien. In 2030 zou de productie van gas uit vergisting en vergassing 3 miljard m3 moeten bedragen en in 2050 30 miljard m3. Groen gas gewonnen uit biomassa door vergisting of vergassing heeft van alle duurzame energiebronnen de grootste potentie om een substantiële bijdrage te leveren aan de overheidsdoelstelling om in 2020 14%  van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. De Groen Gas Green Deal moet leiden tot grootschalige productie van groen gas in Nederland. Het uiteindelijke doel is een volledige groengasketen die wordt geïntegreerd in het bestaande aardgasnet.

Groen Gas Green Deal
Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven zoals de Milena-biomassavergassingstechnologie. ECN, HVC en TAQA maken concrete stappen die belemmeringen wegnemen zodat initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Initiatieven in de Green Deal kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld decentrale energie, energiebesparing, schaarse grondstoffen en duurzaam inkopen. Zo gaat HVC op twee locaties (Middenmeer en Zwolle) grootschalig groen gas produceren uit gft-afval.

________________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie:

ECN

Florentine de Maar, persvoorlichter ECN, demaar@remove-this-part-ecn.nl , 0224-56 4050 / 06-1279 8123 of

Bert Rietveld, business development biomassavergassing, g.rietveld@remove-this-part-ecn.nl, 0224-56 4452

HVC
Michael Beers, persvoorlichter HVC, m.beers@remove-this-part-hvcgroep.nl, 06 22 457 663

Wil Sierhuis, business development, w.sierhuis@remove-this-part-hvcgroep.nl, 072 5411 311

TAQA
Timo Waarsenburg, persvoorlichter TAQA, 06-55 87 60 77

Bas Froon, Manager Ontwikkelingsbedrijf, 06-53 50 42 35

Categorie: Corporate, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek