Nieuwe tool van ECN voor effectieve aanpak luchtkwaliteit

vrijdag 28 november 2014 11:33

ECN ontwikkelt, samen met GGD Amsterdam, een nieuwe tool voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Het instrument met de naam 'Decision Support Tool', helpt beleidsmedewerkers van gemeentes bij de keuze, implementatie en evaluatie van de meest effectieve maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

De Decision Support Tool wordt door ECN ontwikkeld vanuit het Joint Air Quality Initiative (‘JOAQUIN’). Dit programma richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen België, Frankrijk, Engeland en Nederland. Het wordt gefinancierd door het EU-programma INTERREG-NWE. Verdere ondersteuning van deze activiteit vindt plaats vanuit het milieuprogramma van ECN (gefinancierd door IenM).

Hoe werkt de tool?
Op basis van kennis en ervaring zijn door de projectpartners factsheets opgesteld. Deze factsheets beschrijven welke maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Elke maatregel wordt geclassificeerd als 'goed', 'gemiddeld' of 'slecht'. Zo geeft de tool een ranking aan de verschillende maatregelen op basis van effectiviteit.

Naast een ranking geeft de Decision Support Tool ook een samenvatting van mogelijke effecten die de verschillende maatregelen hebben op de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Elk sheet eindigt met een conclusie over het aanwezige potentieel om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De sheets bevatten daarnaast ook voorbeelden van steden waar maatregelen zijn ingevoerd. Daarin wordt beschreven wat de geconstateerde effecten zijn en wat de mogelijke bijkomende voordelen en literatuurreferenties zijn. 

Gratis online te gebruiken
Beleidsmakers kunnen de Decision Support Tool via het internet raadplegen. Zij kunnen dan direct de lijst met maatregelen opvragen, gerangschikt naar effectiviteit. Ook kunnen zij gericht en specifiek zoeken op categorie of keyword. Een beta-versie van de Decision Support Tool is aan het eind van dit jaar gereed. De definitieve versie is volgend jaar klaar voor gebruik.

Meer informatie vindt u op de pagina lopende projecten.


Joaquin ‘Decision Support Tool' voorbeelden van maatregelen.

 

 

Categorie: Environment, Corporate