Nieuwe samenwerking bedrijven en wetenschap versnelt energietransitie

vrijdag 14 oktober 2016 12:00

Op vrijdag 14 oktober geven TNO, ECN en Energy Academy Europe (EAE) het startschot voor Energy Systems Transition Centre (ESTRAC). Met een startkapitaal van 5 miljoen Euro worden door het nieuwe instituut energievraagstukken, onderzoek en toepassing vanuit alle invalshoeken samengebracht.

ESTRAC is opgezet als een interdisciplinair en open innovatiecentrum waar uiteenlopende partijen, instituten en bedrijven kunnen aansluiten. De ESTRAC-partners opereren vanuit diverse locaties in binnen- en buitenland. De spil van de organisatie is straks gehuisvest in het nieuwe Energy Academy Europe-gebouw in Groningen, bij oplevering eind dit jaar ‘...het duurzaamste onderwijs- en onderzoekgebouw van Nederland.’

Hoe schakelt  Nederland zo snel mogelijk over naar een duurzaam energiesysteem - een van de grootste vraagstukken van vandaag. De energietransitie heeft vele invalshoeken en benaderingen: maatschappelijk, economisch, psychologisch, technologisch, politiek. Door als leidende instituten samen op te trekken en daarmee de verbindende schakel te zijn en een platform te bieden voor alle marktpartijen, kan de energietransitie een vlucht vooruit maken.

De eerste miljoenen van het startkapitaal zijn inmiddels toegekend aan projecten die nu worden opgestart. Eén daarvan, een onderzoek over de Noordzee als energiebron (Strategies towards an efficient future North Sea Energy Infrastructure) is al in volle gang. Bij dit project zijn bedrijven als ENGIE, Tennet en Royal Haskoning/DHV betrokken maar ook instituten als NWEA en NOGEPA. TNO, ECN en EAE voeren het project uit. 

Bij de start van het nieuwe initiatief zijn energiebedrijven Gasunie, GasTerra, EBN en NAM betrokken als associate partners. Bedrijven uit de hele energiesector worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook deel te nemen. Gesprekken over deelname zijn gaande met de elektriciteitssector, ICT-, chemie- en netwerkbedrijven. Ook met milieuorganisaties en lokale energiecoöperaties wordt gepraat over betrokkenheid.

In ESTRAC leveren de kennisinstellingen (bij de start TNO, ECN, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen) een mix van expertise uit verschillende vakgebieden en van academisch en toepassingsgericht onderzoek. Met de aansluiting van bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen vraagstukken worden aangepakt die voor een individuele partij te groot of te duur zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar acceptatie door de consument bij het invoeren van nieuwe technologie, of onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt, naar ruimtelijke planning van wind- en zonneparken, naar verschillende opties om duurzame energie in te passen in het energiesysteem. De onderzoeken leveren uiteindelijk praktijkgerichte uitkomsten die zowel  bedrijven als overheden zullen helpen bij het nemen van beslissingen over duurzame energieplannen. Energietransitie-vraagstukken worden op regionaal, nationaal én internationaal niveau in samenhang aangepakt.

De brede, lange termijn samenwerkingsformule en de integratie van toegepast en fundamenteel onderzoek op dit thema is uniek in Nederland en is ook in Europees verband nog nauwelijks tot stand gekomen. Het centrum wil met deze formule kennis (sneller) vertalen in innovatie en economische activiteiten. Dat kan nu, in een omgeving waar onderzoekers worden omringd door bedrijven en organisaties die belang hebben bij de resultaten van het onderzoek en die concrete stappen kunnen maken met de uitkomsten ervan. 

Contact en informatie

Voor meer informatie over het werk van ECN binnen ESTRAC kunt u contact opnemen met Paul Koutstaal via ons contactformulier.

Categorie: Beleidsstudies, Corporate