Nieuwe koers ECN: met en voor de markt

donderdag 2 februari 2012 14:03

Op 3 februari 2012 heeft de directie het ECN Strategieplan 2012-2015 aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie EL&I.

V.l.n.r. Mark Dierikx (EL&I), Pedro Sayers (ECN), Robert Kleiburg (ECN), Paul Korting (ECN)

Paul Korting (CEO) spreekt bij de overhandiging van het plan over de nieuwe koers van ECN en haar rol in de complexe wereld van duurzame energiehuishouding: “Duurzame energie is voor de wereld van groot belang. In een sterk veranderende wereld is de vraag naar innovatieve oplossingen en slimme toepassingen voor een duurzame samenleving dringend.  ECN onderschrijft de noodzaak van duurzame verandering en zet zelf een nieuwe koers in. Om de transitie naar een duurzame energiehuishouding te realiseren richt ECN zich op het ontwikkelen van toegepaste kennis en technologie met en voor de markt. ECN wil een leidende rol spelen in het samenbrengen en verbinden van de zogeheten gouden driehoek industrie-bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal. Daarmee sluit ECN nauw aan bij het innovatiebeleid van de rijksoverheid en draagt zo bij aan het streven om Nederland in de wereldtop-5 van kenniseconomieën te brengen. Alleen door samenwerking komen we verder. ”

Mark Dierikx vindt dit goed om te horen en reageert positief: “Prachtig dat ECN een nieuwe koers vaart! Mijn eerste associatie met ECN is die van een James Bond-achtige omgeving met ‘geheimzinnige’ technologie als torrefactie. Echter, eenmaal binnen zie je welke belangrijke technologieën ECN ontwikkelt. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor de rest van wereld. Met deze nieuwe koers werkt ECN nog meer met de markt samen."

Hoe ECN invulling geeft aan de nieuwe koers is terug te vinden in het Strategieplan 2012-2015.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Efficiency & Infrastructure, Engineering & Services, Beleidsstudies