Nieuw proces maakt voor het eerst ‘biobased benzeen’ mogelijk

woensdag 13 april 2016 13:45

In een door TKI-BBE gefinancierd project ontwikkelt ECN, samen met projectpartners, een demo-proces waarmee benzeen uit groen gas wordt gewonnen. Met dit proces wordt het voor het eerst mogelijk om de voor de chemische industrie zeer belangrijke grondstof benzeen uit niet-fossiele bron te produceren. Wanneer het proces standaard wordt toegepast bij de productie van groen gas, kan de volledige benzeenbehoefte in Nederland worden afgedekt met benzeen uit biobased bronnen.

Benzeen staat in de top drie van belangrijke grondstoffen voor de chemische industrie. Nederland is wereldwijd één van de belangrijkste producenten van benzeen. Met behulp van deze stof worden tal van andere chemische verbindingen geproduceerd. Tot op heden zijn er geen biobased methoden om benzeen te produceren en komt benzeen dus alleen uit fossiele bronnen.

Benzeen uit groen gas
In de eerste stap van het procedé wordt lignine, een stof die vaak bij overblijft bij de verwerking van vezelrijke biomassastromen, vergast. De samenstelling van dit gas is nog niet vergelijkbaar met aardgas en kan in principe aan het gasnet worden geleverdmaar zou prima aardgas kunnen vervangen in b.v. boilers. Dit gas bevat 0,5 a 1 % benzeen. In de tweede stap wordt dit benzeen, samen met andere veelgebruikte chemicaliën, xyleen en tolueen, uit het gas gewonnen en opgeslagen. 

Praktijkrijp maken
In een eerder project van TKI-BBE heeft ECN, samen met Avantium en, Kodok en Catalok aangetoond dat het proces op kleine schaal werkt. In het nieuwe project wordt het vergassings- en winningsproces opgeschaald tot demonstratieniveau. Eind 2017 moet dit resulteren in een volcontinu, kinderziektevrij proces dat 5 kilo lignine per uur vergast en uit het ontstane gas, benzeen, tolueen en xyleen uit het gas wint. Daarmee is dan bewezen dat het proces na een opschalingstap in de praktijk bruikbaar is.

Groot productievolume mogelijk
Uit berekeningen van ECN blijkt wanneer het winningsproces standaard wordt toegepast bij de productie van groen gas in Nederland de gewonnen volumes benzeen groter zijn dan dat er nu in Nederland geproduceerd wordt uit fossiel. Daarmee zou een belangrijke stap richting de verduurzaming van de chemische sector kunnen worden gezet.

Duurzaam én economisch kansrijk
Het vervangen van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen is vanuit het oogpunt van duurzaamheid een noodzaak. Tegelijkertijd biedt deze omschakeling belangrijke economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie bouwen via de Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) de onderzoeksagenda en bieden bedrijven en kennisleveranciers financiële steun bij onderzoeksprojecten.

Meer weten?
Neem dan contact met ECN op via deze contactpagina.

Categorie: Corporate, Biomass