Nieuw onderzoek neemt effectiviteit van maatregelen tegen energiearmoede onder de loep

dinsdag 3 november 2015 09:30

In samenwerking met vijf partners gaat Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) onderzoeken welke maatregelen huishoudens met lagere inkomens het beste kunnen helpen bij het omlaag brengen van hun energierekening. Ruim 750.000 huishoudens in Nederland hebben moeite om maandelijks de energierekening te betalen. Deze zogenaamde ‘energiearmoede’ kan bestreden worden door het energieverbruik van deze groep te verminderen.

Matthijs Uyterlinde onderzoeksleider bij ECN: “De overheid en andere organisaties zetten in het Energieakkoord in op meer duurzame energie. Veel aandacht gaat daarbij uit naar technische oplossingen om nieuwe of verbouwde woningen duurzamer te maken. Maar waar veel minder oog voor is, is energiebesparing door gedragsverandering. Juist bij huishoudens met lage inkomens lijkt op dit punt veel te winnen — hun energierekening kan vaak fors omlaag door zuiniger met energie om te gaan.”

Op zoek naar maatregelen die écht leiden tot energiebesparing
Steeds meer organisaties, zoals energiebedrijven, gemeenten en welzijnsorganisaties, houden zich bezig met het bestrijden van energiearmoede, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en advies, het aanbieden van energiebesparende materialen of nieuwe diensten die kunnen helpen bij energiebesparing. “We weten eigenlijk niet goed welke van deze maatregelen ook echt tot structurele energiebesparing leiden. Ons onderzoek wil meer duidelijkheid geven hoe huishoudens met een laag inkomen het beste geholpen kunnen worden om energie te besparen,“ aldus Uyterlinde.

Effectiviteit projecten onderzocht
ECN zal de effectiviteit onderzoeken van projecten van onderzoekspartners Stichting Energiebank Nederland, Eneco (het Energielegioen), EnergieFlex (prepaid energiecontracten) en Cordaid. Op basis daarvan kan in kaart worden gebracht wat werkt. Met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek kunnen organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van energiearmoede gerichte maatregelen nemen om huishoudens met lagere inkomens energie te laten besparen en daarmee hun energierekening omlaag te brengen.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Eind 2016 worden de resultaten beschikbaar gemaakt, samen met adviesbureau Tertium. Dit gebeurt onder andere via een online toolkit.

Over ECN
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. Met zo'n 500 medewerkers is ECN actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, energie-efficiency en environment & energy engineering. ECN is gevestigd in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Brussel en China.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies