Nieuw lasersysteem versnelt ontwikkeling dunne film zonnecellen

maandag 28 november 2011 10:53

Voor de ontwikkeling van dunne film zonnecellen door ECN zijn twee van de modernste laserbronnen geïntegreerd in een universeel bewerkingsstation.
Deze lasers zijn een essentiële stap in de fabricage van dunne film zonnecellen op de High Tech Campus te Eindhoven, waar ECN een vestiging heeft. Het systeem is de eerste van een aantal op zonnecel gerichte ECN-investeringen aldaar.

De lasers die nu geïntegreerd zijn in een compacte en eenvoudig te bedienen unit zijn van het type fiber lasers. De laser is in een optische fiber ingebouwd. Hierdoor is de laser veel goedkoper te produceren en ook compacter en gemakkelijker in gebruik. ECN Eindhoven heeft de expertise om dit soort systemen met een standaard optisch bouwsysteem in te bouwen. Het unieke van dit systeem is dat er twee kleuren (groen en nabij infrarood) met een korte pulsduur van 1 nanoseconde in hetzelfde systeem beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen verschillende types van dunne film zonnecellen worden bewerkt. Het systeem is naast het onderzoek voor zonnecellen ook inzetbaar voor het processen van dunne films voor bijvoorbeeld displays (E-ink, lcd) , medische applicaties (sensors) en verlichtingstoepassingen (Oleds).

Binnen het Solliance consortium, bestaande uit TNO, TU/e, Holst Centre, ECN and Imec, zal dit systeem worden ingezet voor het dunne film zonnecel onderzoek. De dunne film zonnecel is een interessant type zonnecel omdat deze productietechnisch gezien goedkoper te produceren zijn. Verder is door een geringer verbruik van materialen ook een voordeel te behalen. Het idee om zonnecellen aan de rol to produceren is er al enige tijd en wordt op beperkte schaal ook al toegepast. Om de voordelen van roll-to-roll (R2R) goed te kunnen gebruiken zijn nieuwe zonnecelconcepten en -processen nodig.

Over ECN Eindhoven
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied.  Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van Biomassa, Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies en Duurzame Proces- en Warmtetechnologie. Hier worden met en voor de markt kennis en technologie ontwikkeld die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN is sinds 2008 actief op de High Tech Campus in Eindhoven waarbij de groep naast activiteiten op het gebied van technologieontwikkeling, overdracht en locale industriële ondersteuning, een sterke verbinding van ECN vormt naar de zuid Nederlandse industrie en onderzoeksinfrastructuur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bas Wardenaar
wardenaar@remove-this-part-ecn.nl
0224 564661

Categorie: Engineering & Services, Corporate