Nieuw en beter beleid nodig voor een CO2-vrije Europese elektriciteitsvoorziening in 2050

dinsdag 13 april 2010 13:27

Artist's impression van een omvangrijk Europees elektricitetisnetwerk in 2050.

Vandaag, 13 april, maakt de European Climate Foundation (ECF) de Roadmap 2050 bekend tijdens een bijeenkomst in Brussel waaraan de Eurocommissarissen voor Energie en voor Klimaat deelnemen. De Roadmap 2050 geeft routekaarten om de elektriciteitsvoorziening CO2-vrij te maken, met varianten die uitkomen op 40%, 60%, 80% en 100% hernieuwbare energie. Dit deel van de studie, dat is uitgevoerd door McKinsey, concludeert dat de kosten van elektriciteit vergelijkbaar zijn met de toekomstige kosten van elektriciteit in een energiehuishouding waarin de uitstoot van CO2 niet wordt verminderd.
Er zijn wel grote investeringen nodig. De kapitaalkosten verdubbelen de komende 15 jaar. ECN heeft de beleidsinstrumenten geïdentificeerd om de geschetste ontwikkelingen te doen plaatsvinden. Een breed pakket van nieuwe en verbeterde beleidsinstrumenten is nodig. Het gaat o.a. om verbeterd beleid voor energiebesparing, versterking van het EU Emissiehandelssysteem, krachtiger beleid voor hernieuwbare energie en CO2-afvang en –opslag. Ook zijn maatregelen nodig om beheerders van energienetten te prikkelen om hun systemen aan te passen zodat ze aansluiten op een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Bovendien moeten maatregelen helpen om capaciteitsmarkten te ontwikkelen voor elektriciteit omdat de meeste CO2-vrije technieken gekenmerkt worden door hoge investeringskosten en lage marginale kosten.

Download het ECN-rapport A zero-carbon European power systems in 2050: proposals for a policy package.

Klik op Roadmap 2050 voor meer informatie over ECF.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Efficiency & Infrastructure, Engineering & Services, Waterstof & Schoon Fossiel, Beleidsstudies