Nieuw ECN rapport werpt blik op energievoorzieningsysteem van de toekomst

dinsdag 21 april 2015 16:19

Veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare energiebronnen vraagt om nieuwe visie op onze energievoorziening

Hoe ziet de energievoorziening in ons land eruit na 2030? Hoe krijgen we een meer flexibel energievoorzieningssysteem zodat we zonne- en windenergie kunnen opslaan en gebruiken als we het nodig hebben? Gaat biomassa een belangrijke rol spelen in de toekomst? Wat moeten overheid en bedrijfsleven nu doen om klaar te zijn voor de energievoorziening van de toekomst?

Deze en andere vragen staan centraal in een nieuw rapport van ECN: ‘Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening’.

Het doel van deze studie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie door de Topsector Energie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in het toekomstige energiesysteem van Nederland.

Download het rapport: Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening

Categorie: Corporate, Beleidsstudies