Nederlandse regering op schema voor aanbestedingen offshore windenergie bij Borssele

vrijdag 24 juli 2015 09:45

ECN vestigt de aandacht op een aantal kernpunten uit de laatste aanvulling op het regelgevend kader

Op 30 juni 2015 bereikte de Nederlandse regering opnieuw een mijlpaal ten aanzien van het regelgevend kader voor de eerste ronde van twee aanbestedingen voor offshorewindenergie op de locaties Borssele I en Borssele II. Dit is voor de Nederlandse offshorewindenergiesector weer een belangrijke stap voorwaarts. Alle krachten zijn gemobiliseerd, met inbegrip van het Nederlandse parlement, om het ambitieuze plan ten uitvoer te leggen, waarbij offshorewindenergie-installaties worden aanbesteed, gebouwd en geëxploiteerd. Rond 2023 moeten deze installaties 3,5 GW vermogen gaan leveren. Het is de bedoeling dat de aanbesteding voor Borssele in december 2015 wordt uitgeschreven, en het is fantastisch dat de procedure met deze laatste mijlpaal op schema ligt.

De afdeling Windenergie van ECN wil de aandacht vestigen op een aantal kernpunten uit de “Regeling windenergie op zee 2015”, die deel uitmaakt van het “Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie 2017”:

  • Voor één enkel gedeelte wordt een maximum subsidiebedrag toegewezen van 2,5 miljard voor een concessie die wordt verleend voor een vaste periode van 15 jaar, waarbij minimaal een vermogen van 345 MW is vereist (351 MW min het nominale vermogen van de kleinste windturbine die op de locatie wordt geplaatst).
  • Om de overeengekomen kostenbesparing voor offshorewindenergie te halen, is een maximum subsidiebedrag vastgesteld van EUR 0,124 per kWh, waarbij de projectontwikkelaar niet hoeft te zorgen voor het offshorenetwerk of het offshorehoogspanningsstation.
  • In voorbereiding op de aanbestedingen voor Borssele heeft de Nederlandse regering grote hoeveelheden informatie over de bodem, wind en andere meteorologische en oceanografische gegevens verzameld en beschikbaar gesteld. Deze dienst is bedoeld om de projectontwikkelaar vóór het definitieve investeringsbesluit een groot bedrag aan risicovolle kosten te besparen. In het kader van het beschikbaar stellen van de genoemde informatie door de regering is ECN gevraagd om windmetingen uit te voeren en om windmetingen van verschillende bronnen op zee te evalueren. Deze informatie is voor alle potentiële inschrijvers toegankelijk via de website https://www.windopzee.net/.

De sector is blij dat de nieuwe Nederlandse offshorewindparken goed op de rails staan, en ECN verheugt zich erop om de industrie te helpen bij het genereren van betaalbare duurzame energie!

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.

Categorie: Corporate, Windenergie