Nederland scoort hoog als kennisland in Europa

maandag 21 juli 2014 12:00

Nederlandse onderzoekers en bedrijven scoorden goed in het Europese zevende kaderprogramma (KP7). Ons land kreeg tussen 2007 en 2013 bijna 3,4 miljard euro uit het Europese onderzoeksbudget. Nederland en ook ECN doet het in vergelijking met andere landen beter.

Grensoverschrijdend
Minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreven hierover in een brief aan de Tweede Kamer:

 “Nederland moet het hebben van kennis en innovatie. Ons land heeft geen overschot aan grondstoffen en de aardgasbaten zullen op termijn achteruitlopen. Ook kent ons land geen massaproductie op basis van lage lonen. De belangrijkste motor voor onze economie is dus kennis, kennis en nog eens kennis. De meest geavanceerde apparaten en technologie worden ontwikkeld met state-of-the-art kennis van de Nederlandse fundamentele en toegepaste kennisinstituten. Om tot nieuwe kennis en innovatie te kunnen komen moeten onderzoekers en bedrijven op de beste plek, met de beste faciliteiten en met de beste partners hun werk kunnen doen. Europa maakt die grensoverschrijdende samenwerking mogelijk en de EU stelt daar ook financiering voor beschikbaar. In 2014 is het nieuwe EU-programma hiervoor, Horizon 2020, van start gegaan. Het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de Europese Commissie (KP7, 2007-2013) is daarmee afgerond. Daarvan is nu de balans worden opgemaakt.”

Reactie ECN aan RTL Z
Robert Kleiburg, COO van ECN, gaf hierover een interview aan RTL Z en verklaarde waarom Nederlandse kennisinstellingen succesvol zijn. Ook liet hij zien welke resultaten het onderzoek opleverden. Bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie en windenergie.

Het item begint op 1 min 48 sec.

 

 

Categorie: Corporate