Nederland internationaal koploper uitrol elektrisch vervoer en oplaadpunten

dinsdag 28 augustus 2012 11:50

Elektrisch vervoer Nederland in internationaal perspectief.

Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van de uitrol  van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Op het gebied van stimulering van innovatie (budget voor R&D, proeftuinen, ondersteuning industrie) maakt Nederland haar ambities minder waar, en neemt zij in Europa een bescheiden positie in.

Zo blijkt uit recent onderzoek  door ECN en Agentschap NL. In het rapport “Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief” wordt de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland vergeleken met een twaalftal landen in Europa en daarbuiten. 

Voor de vergelijking is gekeken naar ambities voor uitrol van aantallen elektrische voertuigen en laadinfrastructuur, het overheidsbeleid op het gebied van uitrol en innovatie, en naar daadwerkelijke realisaties. Het overzicht betreft een momentopname voor 1 januari 2012.

Aantal publieke en semi-publieke laadpalen per elektrisch voertuig
Een goede laad-infrastructuur is nodig om uitrol van elektrisch rijden mogelijk te maken. In de studie is gekeken naar publiek toegankelijke laad-infrastructuur. Normering van het aantal publieke en semi-publieke (privaat gefinancierd maar ook voor anderen toegankelijk) laadpalen op het totaal aantal elektrische voertuigen (personenauto’s, bussen en vrachtvoertuigen) levert onderstaande figuur op. Hieruit blijkt dat Nederland tot de koplopers behoort qua uitrol van publieke en semi-publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 


 
Noot: Een laadpaal kan meerdere laadpunten bevatten. In Nederland waren er per 1-1-2012 1015 laadpalen met een totaal van 1841 laadpunten. Dat is ongeveer 1,3 laadpunt per elektrisch voertuig (personenauto’s, bussen en vrachtvoertuigen)

Actualiteit laat snelle groei zien
Hoe doet Nederland het op dit moment? Actuele cijfers laten zien dat de ontwikkeling nu snel gaat. Halverwege het jaar was het aantal laadpunten in Nederland gestegen van 1841 naar 3554, waarvan 34 punten voor snelladen. De teller voor het aantal elektrische voertuigen  was eind juli opgelopen van 1404 naar 3931.

Innovatie
Op het gebied van (beschikbare middelen voor) innovatie wordt de toon  gezet door Duitsland, China en Zuid-Korea. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en ook Oostenrijk volgen. Wat betreft specifieke stimulering van innovatie op het gebied van elektrisch rijden (R&D, proeftuinen, ondersteuning industrie) neemt Nederland samen met België, Denemarken, Noorwegen, Portugal en Spanje een bescheiden positie in.

In Nederland is er zeker sprake van een kansrijke uitgangspositie op een aantal terreinen in de waardeketen van elektrisch vervoer. Voorbeelden zijn batterij management systemen, laadinfrastructuur en diverse soorten specifieke dienstverlening. Op het ogenblik zijn er circa 200 bedrijven die actief zijn op het gebied van elektrisch vervoer. Door definitie van speerpunten wordt getracht de inzet van middelen te optimaliseren om verdienkansen te realiseren.

Meer informatie
Een overzicht van het aantal elektrische voertuigen naar voertuigtype,  het aantal elektrische personenauto’s per “gewone” personenauto’s en het aantal publieke en semi-publieke laadpalen is hier te vinden. 

Naar het rapport: http://www.ecn.nl/docs/library/report/2012/e12026.pdf 

Zie ook:
- http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-internationale-benchmark

- http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/cijfers-elektrisch-rijden

 

Categorie: Corporate, Beleidsstudies