Bijeenkomst voor bedrijven in industrie over energietransities

dinsdag 11 oktober 2016 11:16

Op donderdag 10 november 2016 organiseert NAP een contactbijeenkomst in Hotel Houten. Deze biedt leidinggevende functionarissen van aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Het programma is vooral relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers en process automation managers.

Presentatie Ad van Wijk
De eerste spreker op deze contactbijeenkomst is prof. Ad van Wijk (TU Delft). Zijn presentatie gaat over “Future Energy Systems; all electric and hydrogen”. Simpel gezegd is ons energiegebruik in vier kwarten te verdelen, energie voor verwarmen en koelen van gebouwen, energie voor transport, energie voor elektriciteit en energie voor hoge temperatuur stoom en feedstock in de industrie. Een toekomstig duurzaam energiesysteem zal veel efficiënter met energie in het eindgebruik moeten omgaan waarbij elektrificatie van het eindgebruik belangrijk is. Daarnaast zal alle energie afkomstig moeten zijn van duurzame bronnen. Deze duurzame energie gaan we daar in de wereld produceren waar het het goedkoopst is en dan via waterstof of afgeleide brandstoffen, opslaan en transporteren over de hele wereld.

Presentatie Yvonne van Delft
Yvonne van Delft is de tweede spreker van deze contactbijeenkomst en zal een presentatie geven met als titel “Elektrificatie van de procesindustrie; toepassingen en kansen”. De industrie staat voor grote uitdagingen. In de komende jaren moeten processen minder afhankelijk worden van fossiele energie en aanzienlijk minder CO2 uitstoten. Tegelijk zal de industrie een actieve rol spelen in de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. Op momenten dat er in de toekomst volop duurzame en dus goedkope elektriciteit beschikbaar is, kan de industrie daarop inspelen door die elektriciteit in te zetten voor het opwekken van proceswarmte (power-to-Heat) en voor het uitvoeren van chemische omzettingen (Power-to-Chemicals). Op die manier kunnen industriële processen efficiënter en duurzamer worden gemaakt. Andere vragen die tijdens deze presentatie aan bod komen: op welke termijn is de procesindustrie op deze wijze gedeeltelijk of zelfs geheel te verduurzamen? Wat zijn de kansen op korte termijn? En welke technologie is daarvoor het meest geschikt?

Programma

17:30 uur - Netwerkborrel

19:00 uur - Diner met:

  • Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP
  • Presentatie “Future Energy Systems; all electric and hydrogen”, door prof. Ad van Wijk (TU Delft)
  • Presentatie “Elektrificatie van de procesindustrie; toepassingen en kansen”, door Yvonne van Delft (ECN)
  • Discussie

21:45 uur - Einde bijeenkomst

Meer informatie en aanmelden
Hebt u interesse om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst of wilt u een zakenrelatie meenemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP via 033-2473460. U kunt zich ook direct aanmelden via het online aanmeldformulier. Meer informatie over NAP leest u hier.

 

 

Categorie: Corporate, Energy efficiency