Monitoring ECN helpt bedrijven bij aanpak fijnstof

donderdag 30 januari 2014 13:25

Veel interesse voor nieuw ECN systeem na succesvolle test bij Rietlanden Terminals

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuw fijnstof monitoring systeem ontwikkeld waarmee bedrijven hun fijnstof-emissies nauwkeurig in de gaten kunnen houden. Hiermee worden te hoge concentraties en stofoverlast tegengegaan. Het systeem is succesvol getest bij Rietlanden Terminals BV in Amsterdam. Het kolenoverslagbedrijf kan dankzij de monitoring stofemissies en klachten uit de omgeving voorkomen.

Het door ECN ontwikkelde meetsysteem bestaat uit een netwerk van sensoren dat rond een bedrijf wordt geplaatst. Alle gemeten concentraties fijnstof in de lucht en andere (meteorologische) data zijn dag en nacht zichtbaar op computerschermen in de controlekamer van een bedrijf. Het systeem bepaalt de locatie van de bronnen van de emissies en kan zo aangeven of de emissies van het bemeten bedrijf of van bronnen uit de buurt komen.

,,Bedrijven kunnen bij grote stofemissies direct maatregelen treffen. Daarnaast meet het systeem de daadwerkelijke totale jaarlijkse stofemissie. De huidige praktijk is om de jaaremissies te berekenen. We weten inmiddels dat de berekende hoeveelheid kan afwijken van de gemeten hoeveelheid,” legt Bas van Bree van ECN uit. “We zien ook mogelijkheden om het systeem in te zetten om stofbestrijding effectiever te maken, en uiteindelijk goedkoper.”

Voorkomen van overlast
Rietlanden Terminals BV in Amsterdam probeert onnodige overlast voor zijn omgeving te voorkomen en kan dankzij het ECN meetsysteem bij stofoverlast snel en gericht ingrijpen. ,,We hebben nu perfect in beeld wat onze hoeveelheden fijnstof zijn,” vertelt  HSEQ-manager Sjaak Stengs. ,,We kunnen zien waar de stofemissie zit en meteen actie ondernemen. Ook kunnen we bij klachten aantonen dat wij niet de bron zijn.”

Milieudiensten controleren in Nederland streng op overlast door verwaaiend stof van bedrijventerreinen. ,,Je kunt als bedrijf wachten tot de overheid komt, maar je kunt ook zelf het heft in handen nemen en proactief handelen,” stelt Stengs. ,,Daarmee creëer je veel goodwill. Het systeem van ECN is zo geavanceerd, dat onze collega-bedrijven verbaasd staan over de mogelijkheden.”

Strengere EU-norm
Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid worden aan de concentraties fijnstof (PM10) in de lucht strenge eisen gesteld. In Nederland geldt de Europese norm: het jaargemiddelde mag niet meer dan 40 microgram per kubieke meter bedragen en er mogen per jaar niet meer dan 35 dagen zijn waarop het daggemiddelde meer dan 50 microgram per kubieke meter is. Enkele jaren geleden werden die normen dusdanig overschreden dat lokale projecten en bouwplannen stil kwamen te liggen. Inmiddels zijn overal maatregelen genomen, maar volgens onderzoek van het RIVM wordt in 2015, als de strengere Europese normen gaan gelden, de jaargemiddelde grenswaarde op ruim 100 meetpunten overschreden. Onlangs nog vernietigden de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam besluiten van minister Schultz om de snelheid op de A10 en A13 van 80 naar 100 kilometer per uur te verhogen, vanwege te hoge concentraties fijnstof. Ook blijkt uit gezondheidsonderzoek dat de gehanteerde normen eigenlijk nog niet streng genoeg zijn.

Meer partijen geïnteresseerd
Inmiddels hebben meerdere geïnteresseerde partijen naar aanleiding van de succesvolle test bij Rietlanden Terminals BV contact met ECN gezocht, waaronder diverse bedrijven in het Rotterdamse havengebied. “Het monitoring systeem brengt fijnstof in kaart en helpt bedrijven effectief te anticiperen en daarmee overlast te beperken. Bedrijven zijn duidelijk op zoek naar manieren om hun stofbestrijding te verbeteren. Dit is alleen mogelijk met adequate meetapparatuur,” aldus Van Bree.

Over ECN
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. ECN is marktleider in R&D van offshore windparken en werkt constant aan nieuwe technologieën om het rendement te verhogen en de energieproductie te maximaliseren Met zo'n 500 medewerkers is ECN actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, energie-efficiency en environment & energy engineering. ECN is gevestigd in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Brussel en China. Hiermee oefent ECN een belangrijke functie uit voor de maatschappij van vandaag en morgen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van Bree, Business Developer ECN, Tel: +31 88 5154427, Mob: +31 6 22711515, e-mail: vanbree@remove-this-part-ecn.nl

Categorie: Corporate, Environment