Ministerie van Economische Zaken verstrekt lening aan ECN/NRG

dinsdag 21 oktober 2014 09:21

17 oktober 2014, Petten. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, is akkoord met het verschaffen van een overbruggingskrediet aan ECN/NRG. Het gaat om een lening van maximaal 82 miljoen euro.

Door het krediet is de financiering geregeld voor het borgen van een aantal publieke belangen waaronder het behoud van onafhankelijk (toepassingsgericht) onderzoek en innovatie naar vraagstukken op het gebied van energie, voor de Topsector Energie als ook de beleidsadvisering aan de rijksoverheid. Ook wordt hierdoor een tekort aan medische radio-isotopen in Nederland voorkomen door het in bedrijf houden van de Hoge Flux Reactor (HFR). Tevens kunnen wettelijke taken op het gebied van stralingsbescherming en internationale verplichtingen op het gebied van nucleaire veiligheid blijvend worden uitgevoerd.

In 2013 deed NRG, het nucleaire dochterbedrijf van ECN, onderzoek naar de technische staat van haar nucleaire installaties. Hieruit bleek dat er forse investeringen nodig zijn om (vooral) de HFR – die ruim vijftig jaar oud is en aan het einde van zijn economische levensduur is – veilig en betrouwbaar operationeel te houden totdat vervanging (de nieuwe PALLAS-reactor) beschikbaar is. Dit laatste zal nog minimaal tien jaar duren. Organisatorische wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd voor een sterke verbetering van de bedrijfsvoering en de veiligheidscultuur.

Omdat de bedrijven zelf over te weinig financiële buffer beschikken om de noodzakelijke investeringen direct te doen, deden zij in november 2013 een beroep op de minister van EZ. Na uitvoerig overleg en diverse onderbouwende studies heeft het ministerie besloten tot de kredietverschaffing. Op basis van nieuwe lange termijnafspraken met klanten van NRG zullen de investeringen in de faciliteiten worden terugverdiend en zal het overbruggingskrediet worden terugbetaald.

ECN is verheugd dat de minister van Economische Zaken een lening verstrekt, zegt Paul Korting CEO ECN. ECN en NRG zijn in de kern gezonde bedrijven met een succesvolle onderzoeksportfolio en een gevulde opdrachtenportefeuille. Door het krediet kunnen wij ons herstelplan en investeringsprogramma implementeren waardoor ECN en NRG hun maatschappelijke taken kunnen blijven uitvoeren bij een sterk verbeterde bedrijfsvoering en veiligheidscultuur.

Voor vragen van media kunt u contact opnemen met Chris de Koning.

Categorie: Corporate