Met geïntegreerde CATO2-kennis naar de volgende stap in CO2-afvang en -opslag

donderdag 26 juni 2014 16:40

Bij het 7e Nederlandse symposium over CO2-afvang en -opslag (CCS) op donderdag 19 juni 2014 is het eerste exemplaar van het boek Linking the Chain overhandigd aan Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken. Het boek, dat is geschreven door Rolf de Vos (Ecofys) in opdracht van het CATO2-programma, doet verslag van bijna tien jaar Nederlandse CCS-onderzoeksprogramma’s, zoals uitgevoerd door onder andere ECN.

Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door het broeikasgas CO2, dat wordt uitgestoten door energiecentrales en fabrieken. In feite is CCS een keten van technologieën waarmee deze CO2 buiten de atmosfeer wordt gehouden. Het wordt gezien als een van de opties om klimaatverandering tegen te gaan. In het boek wordt op basis van de resultaten van de Nederlandse onderzoeksprogramma’s geconcludeerd dat het moment is aangebroken dat CCS op grote schaal kan worden gedemonstreerd. De volgende stap is om te bewijzen dat CCS inderdaad een goede keus is in technologisch en economisch opzicht, dat het veilig is en dat de politiek en het grote publiek er klaar voor zijn.

Het boek Linking the Chain – Integrated CATO2 knowledge prepares for the next step in CO2 Capture & Storage is in de vorm van een pdf verkrijgbaar via www.co2-cato.org/LinkingtheChain.

Het werk van ECN voor CCS en in CATO2
ECN ontwikkelt innovatieve technologieën om de kosten van CO2-afvang te verlagen en het proces energiezuiniger te maken. De expertise van ECN strekt zich uit van procesontwerp tot materiaalontwikkeling en van het testen van processen tot reactorontwerp. De gedachte is om te starten met technisch-economische beoordelingen van concepten voor CO2-afvang in een energiecentrale of in industriële processen. De beoordelingen bieden richtlijnen en ontwikkelingsdoelen voor processen en materialen en geven aan welke investeringskosten toelaatbaar zijn.

In CATO2 richt ECN zich op de ontwikkeling van veelbelovende technologieën voor CO2-afvang vóór verbranding, met het oog op een substantiële kostenreductie. De twee belangrijkste innovatieve technologieën van ECN op dit gebied zijn Sorption-Enhanced Water-Gas-Shift (SEWGS) en waterstofmembraanreactoren. In beide gevallen wordt CO2-afvang een productief proces: door kooldioxide van waterstof te scheiden, kan er meer waterstofrijke brandstof worden geproduceerd. Bij de ontwikkeling van SEWGS heeft ECN een doorbraak bereikt: het extra energiegebruik neemt met 50% af, waardoor de kosten van afvang 40% lager zijn in vergelijking met gangbare technologieën. Bij het werk aan de CATO2-membraanreactor heeft ECN een aantal belangrijke partijen op het gebied van de ontwikkeling van waterstofmembranen in een benchmark bijeengebracht. In deze benchmark is de bruikbaarheid vergeleken van verschillende waterstofmembranen voor CO2-afvang in energiecentrales die draaien op aardgas, en in relevante industriële processen zoals de productie van ammonia of waterstof. Naast deze technologische ontwikkelingen hebben we bestudeerd welke invloed oxyfuelverbranding van poederkool heeft op de verbranding en de as bij mengsels van kolen en biomassa, en ook hebben we gekeken naar slakvorming en vervuiling in boilers.

ECN is ook betrokken bij een aantal niet-technische aspecten van CCS, met name veiligheid, regelgeving en de manier waarop het grote publiek tegen deze technologie aankijkt. Als onderdeel van het CATO2-project heeft ECN deelgenomen aan onderzoek naar langetermijnvoordelen van CO2-opslag en naar een mogelijke overdracht van verantwoordelijkheid voor opslaglocaties van private partijen naar overheden van lidstaten. Er is gebleken dat de communicatie van CCS-projecten naar het publiek een kritieke factor is voor het succes van CCS-projecten. Samen met Europese en andere internationale partners heeft ECN communicatietoolkits ontwikkeld om professionals een richtsnoer te geven bij de ontwikkeling van communicatiestrategieën met betrekking tot CCS-projecten. Ook heeft ECN onlangs samengewerkt met multinationale organisaties zoals het Internationaal Energieagentschap (IEA) en United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Doel hierbij was om het belang en de technische mogelijkheden van CO2-afvang voor de zware industrie onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij de productie van staal en cement.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies, Energy efficiency