Meer duurzame energie in gebouwen via innovatieve business modellen

donderdag 8 maart 2012 15:21

In opdracht van de 'Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment (RETD) of the International Energy Agency' (IEA), onderzocht ECN nieuwe business modellen voor de implementatie van duurzame energie in gebouwen. Doel van het RE-BIZZ project was om beleidsmakers en marktpartijen inzicht te geven op wat voor manier nieuwe innovatieve businessmodellen en beleidsmaatregelen de toepassing van duurzame energie en energiebesparing in woningen en gebouwen kunnen versnellen.

In de studie heeft ECN  meerdere business modellen geanalyseerd en praktijkvoorbeelden beschreven. Bijvoorbeeld verschillende modellen met een energiediensten leverancier (ESCO), zoals veel toegepast in Duitsland en Oostenrijk met name voor energiebesparing in publieke gebouwen.  Andere voorbeelden: Financiering van PV op woningen via de lokale overheid en terugbetaling via de onroerend zaak belasting zoals toegepast in Berkeley in de VS. Stimulering van de markt voor zonneboilers in Tunesië met financiering via de energierekening. De marktintroductie van micro-WKK in Japan via het leasen van die installaties door huishoudens van fabrikant Volkswagen en energiebedrijf Lichtblick. Ook beleidsinstrumenten als teruglever vergoedingen voor duurzame energie en energiebesparing verplichtingen voor energieleveranciers komen aan bod.

De studie laat zien dat business modellen een ´life cycle approach´mogelijk maken waarbij gebouweigenaren de investeringskosten kunnen spreiden over de levensduur,  zodat de kosten met de baten gedekt kunnen worden. In grote gebouwen zijn ESCO modellen een oplossing voor de barrières als hoge voorinvesteringen en toegang tot kapitaal. Voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen zijn leningen via lokale overheden of via de energierekening van energieleveranciers geschikter. Voor de huursector moet een oplossing gezocht worden voor het feit dat de investeringskosten liggen bij verhuurder en de baten van een lagere energierekening bij de huurder. Bij sociale huurwoningen kan dat via de aanpassing van wetgeving die het mogelijk maakt de huren te verhogen nadat energiebesparende maatregelen zijn toegepast, zoals met de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel in Nederland.

De businessmodellen zullen alleen leiden tot een versnelling van de toepassing van duurzame energie of energiebesparing in gebouwen als het gaat om kosteneffectieve maatregelen. Als de terugverdientijd  te lang is, vormen de kosten van financiering of betrokkenheid van een energiediensten leverancier ook een belemmering.  Voor die maatregelen die niet kosteneffectief zijn, kan de combinatie met beleidsinstrumenten zoals teruglever vergoedingen en subsidies ervoor zorgen dat het businessmodel  werkt.

 De studie (in het Engels) is te downloaden  op de ECN website: http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--11-057.

Naar aanleiding van de studie heeft ECN een aantal interviews gehouden met Nederlandse banken. Banken hebben interesse in nieuwe business modellen, maar vinden concrete cases vaak nog te risicovol en financieel niet interessant. De zakelijke waardering van financiering van energiebesparing kan worden vergroot door garanties van de overheid. Een artikel hierover is te vinden op de website van ECN:  http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-O--12-004.

Contact
Voor meer  informatie neemt u contact op met Marijke Menkveld, telefoon: 0224 56 4017 en e-mail: menkveld@remove-this-part-ecn.nl.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies