LOCOSTO: verbetering van de energie efficiency van industriële processen door warmteopslag

woensdag 1 april 2015 15:07

Het opslaan van warmte voor gebruik op een later tijdstip is een goede manier om energie te besparen. Batch processen in de industrie kunnen de vrijkomende warmte uit een lopende batch via warmteopslag weer benutten om de volgende batch voor te verwarmen. Hoewel warmteopslag in enkele sectoren al een bekende en toegepaste techniek is, zijn de industriële toepassingen nog beperkt door enerzijds het ontbreken van goede materialen voor warmteopslag en anderzijds door de hoge investeringskosten.

Het LOCOSTO project is erop gericht oplossingen te ontwikkelen voor industriële warmteopslag in het temperatuurgebied tussen 100°C en 250°C, die zowel technisch als economisch haalbaar zijn. Dit project wordt in een consortium uitgevoerd met DOW en EMMTEC als eindgebruikers, DWA als engineering consultant, Bronswerk Heat Transfer als systeem leverancier, Croda, Salca, Perstorp, en Nedmag als materiaal leveranciers en TNO en ECN (coördinator) als kennisinstituten.

Warmteopslag bij industriële processen vraagt veelal om hogere temperaturen en grotere thermische vermogens dan met de bestaande oplossingen mogelijk is. Het gebruik van nieuwe faseovergangsmaterialen, (Phase Change Materials, PCM) biedt een goed perspectief om technisch- en economisch haalbare warmteopslagsystemen te verkrijgen. Het LOCOSTO project ontwikkelt nieuwe PCM’s met een hoge warmteopslagcapaciteit tussen 100°C en 250°C.


Bronvermelding rechter afbeelding: Martin Helm et. Al. Energy Procedia 48(2014)

Innovatieve combinaties van deze materialen met warmtewisselaars levert opslagsystemen met hoge thermische vermogens. De uitdaging hierbij is om deze systemen tegen gunstige kosten te verkrijgen zodat de terugverdientijden aantrekkelijk zullen zijn.

Verder zal de ontwikkeling van deze opslagtechnologie ook bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit in het energiesysteem, en daarmee de inzet van meer duurzame energiebronnen kunnen ondersteunen.

Het LOCOSTO project is recent gestart en heeft een looptijd van 2 jaar. Het project ontvangt subsidie vanuit de regeling Energiebesparing Industrie; Joint Industry Projects, die onder de Topsector Energie valt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit voor het TKI Institute for Sustainable Process Technology (TKI-ISPT).

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Robert de Boer via het algemene contactformulier van Energie-efficiëntie.

Categorie: Corporate, Energy efficiency