Krachten gebundeld in onderzoek naar ‘plastic’ zonnecellen

donderdag 3 juli 2008 11:56

Petten/Eindhoven - Beeld je in dat je bij de doe-het-zelver zonnecellen kan kopen op de rol. Zogenaamde organische (of ‘plastic’) zonnecellen kunnen dit scenario mogelijk maken. Het Energieonderzoek Centrum Nederland, het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied, en het Holst Centre, een open-innovatiecentrum opgericht door TNO en het Vlaamse IMEC, slaan de handen ineen om de opgedane kennis te vertalen naar bedrijfsklare technologie. Beide instituten ondertekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Al meer dan vijfentwintig jaar focust ECN haar activiteiten op hernieuwbare energie, met zonnecellen als een belangrijk onderdeel daarvan. Het voorbije decennium deden in de zonnecelwereld naast het traditionele silicium ook organische materialen hun intrede. Die zijn vooralsnog minder efficiënt dan silicium, maar toch interessant, omdat ze zorgen voor mogelijk goedkopere zonnecellen. Organische zonnecellen kunnen bovendien op buigbare ondergronden worden gemaakt zodat nieuwe toepassingen als integratie in textiel en kledij mogelijk worden. ECN heeft organische zonnecellen dan ook al meer dan vijf jaar op het onderzoeksmenu staan.

Na de voorbije jaren van kennisopbouw over materialen en productiemethodes in het laboratorium, is het tijd om de technologie klaar te stomen voor productie op grote schaal. Alleen dan komen de pluspunten van organische zonnecellen volledig tot hun recht. En daar komt Holst Centre in de kijker. Het Eindhovense onderzoekscentrum opende midden juni een zogenaamde Roll-to-Roll lijn waarop dunne lagen voor elektronica (zonnecellen, OLED* e.a.) kunnen geprint worden op een manier vergelijkbaar met het drukken van kranten.

In het programma van ECN en Holst Centre, dat voor organische zonnecellen de overstap naar grootschalige productiemethodes mogelijk moet maken, zal onder andere bekeken worden of de materialen hun efficiëntie behouden wanneer ze op grotere schaal worden aangebracht. Vooruitzicht is dat binnen ongeveer vijf jaar de technologie klaar is om toegepast te worden in bijvoorbeeld kleinschalige consumentenproducten.

Zelf zullen ECN en Holst Centre geen zonnecellen produceren. Bedoeling is dat de industrie intekent op het programma en de opgedane kennis kan gebruiken in toekomstige producten. Holst Centre is met steun van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken opgericht om de Nederlandse kenniseconomie te versterken. Dit programma leidt niet alleen tot samenwerking binnen Nederland, maar ook met bedrijven wereldwijd.


 (*) OLED: Organic Light Emmiting Diode: organische lichtgevende diode: “lichtgevende folie”


Een organische zonnecel gemaakt in het lab moet dankzij het onderzoek van ECN en Holst Centre uitgroeien naar een grotere oppervlakte.

Over Holst Centre
Holst Centre ontwikkelt zich in snel tempo tot een internationaal erkend centrum voor “open innovatie” dat technologie ontwikkelt voor intelligente, draadloze, sensorgebaseerde microsystemen en voor “systems-in-foil”. Holst Centre werd in 2005 opgericht door het Vlaamse IMEC en het Nederlandse TNO met de steun van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de Vlaamse Overheid. Holst Centre ontwikkelt technologie waardoor de industrie nieuwe producten sneller en efficiënter op de markt kan brengen. Vanaf de start kon Holst Centre rekenen op de steun van enkele vooraanstaande bedrijven. Ondertussen telt Holst Centre al een vijftiental partners waaronder zowel grote, middelgrote en kleine bedrijven als academische instellingen.
Meer informatie: www.holstcentre.com

Contact
Holst Centre
Marcel Tijdink
Program Manager Large-Area Printing
E-mail: Marcel.Tijdink@remove-this-part-tno.nl
T: +31 (0)40 277 40 38
Of via algemeen nummer: +31 (0)40 277 40 00

ECN
Paul Pex
Groepsleider dunne film pv
E-mail: pex@remove-this-part-ecn.nl
T: +31 (0)224 56 4640

Categorie: Corporate, Zonne-energie