Koreaans bedrijf POSCO Power en ECN bundelen krachten op gebied van wind-, zonne- en bio-energie

dinsdag 20 december 2011 15:41

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Zuid-Koreaanse bedrijf POSCO Power hebben officieel besloten hun krachten te bundelen. Op 15 december hebben beide partijen een memorandum van overeenstemming getekend en besloten om in de toekomst samen te gaan werken op het gebied van wind-, zonne- en bio-energie.

ECN zal zijn uitgebreide knowhow en ervaring delen met POSCO voor het ontwerpen en bouwen van POSCO’s eerste offshore windpark in Zuid-Korea. Daarnaast zal POSCO gebruik maken van door ECN ontwikkelde technologie voor de torrefactie, meestoken en vergassing van biomassa. Daardoor kan POSCO het totale aandeel duurzame energie in zijn energiepakket vergroten. Er is ook afgesproken om in de toekomst samen te gaan werken op het gebied van hoogefficiënte zonnecellen en -panelen.

De heer Soung-Sik Cho, president en CEO van POSCO Power: “ECN heeft praktisch toepasbare technologieën voor groene energie ontwikkeld. Door de samenwerking zal POSCO Power sneller zijn doelen op het gebied van groene energie kunnen bereiken.” Robert Kleiburg, directeur R&D van ECN: “Dankzij de samenwerking met POSCO Power vinden onze expertise en technologie hun weg naar de markt en worden ze gebruikt voor de productie van energie. We zijn ervan overtuigd dat we POSCO Power de kennis en technologieën kunnen bieden die ze nodig hebben om efficiënter en goedkoper duurzame energie te kunnen produceren.”

Over POSCO en ECN
De strategie van POSCO POWER behelst het ontplooien van meer activiteiten om energie te besparen, de ontwikkeling van innovatieve technologieën om de uitstoot van kooldioxide te verminderen en samenwerking met bedrijven uit binnen- en buitenland, zoals ECN, op het gebied van groene technologie en het klimaat. In 1968 werd het bedrijf actief in de energiesector toen het een elektriciteitscentrale bouwde die op LNG draaide. POSCO Power streeft naar een proactieve aanpak van de internationale milieuvraagstukken en wil daarvoor de noodzakelijke middelen verwerven. POSCO Power wil zorgen voor een stabiele, efficiënte en milieuvriendelijke energievoorziening. ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, beleidsstudies en energie-efficiency. Met en voor de markt ontwikkelt ECN kennis en technologie voor de overgang naar een duurzame energiehuishouding. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk.

=====================================
Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met:
Florentine de Maar, persvoorlichter ECN, telefoon +31 (0)6 12798123, e-mail: demaar@remove-this-part-ecn.nl
of
POSCO Power , Go Young Moon, Director of Institute of Green Energy Technology, gymoon@remove-this-part-poscopower.co.kr

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek