Kennis over materialen voorkomt problemen – ECN ook dit jaar weer aanwezig op Maintenance Next expo

vrijdag 31 maart 2017 10:07

Materiaalkennis ligt aan de basis van een probleemvrije, onderhoudsarme installatie. De juiste keuze van materialen en expertise in productie en engineering is daarbij onmisbaar.

“Een constructie is zo goed als je materiaalkennis. Kennis van materialen is nodig om te begrijpen wat er gebeurt in een installatie,” zegt materiaaldeskundige Erik Schuring. “Neem bijvoorbeeld rvs, een populair materiaal voor bijvoorbeeld gevelplaten of brugleuningen. Als zo’n constructie corrosie vertoont, is het van belang de corrosiemechanismen te kennen of te kunnen bepalen,” legt Schuring uit. “Vaak krijgt het materiaal de schuld maar meestal ligt het aan de condities waaronder het materiaal is toegepast, bijvoorbeeld in zeemilieu, en was hier vooraf te weinig informatie over. De oplossing is dan niet om deze schoon te borstelen, maar om op voorhand de juiste oppervlaktebehandeling of materiaalkeuze toe te passen. Dat scheelt veel onderhoud en het materiaal blijft mooi.”

Besparen op onderhoud
Daarnaast zien we een toenemende belangstelling voor het onderzoek naar slijtage, dat tribologie wordt genoemd. Slijtage is een belangrijke reden waarom duur onderhoud noodzakelijk is. Dat blijkt bijvoorbeeld in verbrandingsinstallaties voor biomassa. Het biogas bevat corrosieve elementen zoals chloor en harde asdeeltjes die slijtage veroorzaken. “Door de temperatuur van het proces te verlagen of de stroomsnelheid van de gassen in relatie met de constructie van de installatie aan te passen kun je de slijtage door deze deeltjes minimaliseren, en daarmee duur onderhoud verminderen,” vertelt Schuring. “We werken daarbij nauw samen met onze eigen ontwerpers en engineers, onze fabricageafdeling en externe klanten. Deze weten precies hoe het proces in elkaar steekt. Wij kunnen in alle fasen, van het ontwerp tot en met de bouw en het bedrijven van de installatie, adviseren over de materiaalkeus en constructie.” Voor het testen van corrosie- en slijtagegedrag heeft ECN faciliteiten in huis waarmee versneld de werkelijke praktijk condities kunnen worden gesimuleerd en de resultaten kunnen worden gekarakteriseerd.

Materiaalcyclus
Tot slot zijn alle installaties vroeg of laat toe aan recycling. Kennis van de materialen in de installatie is onmisbaar voor goed hergebruik van alle materialen zonder dat ze in waarde verminderen. “Een voorbeeld is een zonnepaneel,” zegt Schuring. “De aluminium lijst kan zo worden hergebruikt. Maar de zonnecellen bevatten ook silicium, zilver, glas en andere materialen die met elkaar verweven zijn. Het is een uitdaging om die goed te scheiden en de ‘nieuwe’ grondstoffen te kunnen hergebruiken. Wij kunnen al bij het productieproces helpen om het hergebruik beter mogelijk te maken, door bijvoorbeeld materialen door middel van een andere constructie beter scheidbaar te maken.”

ECN is te vinden in stand 2.404 op de technologie- en onderhoudsexpo Maintenance Next van 11-13 april in Rotterdam Ahoy. Info op: www.maintenancenext.nl.

Meer informatie & Contact
Voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van materialen, schade en corrosie, kijk op onze expertisepagina of neem contact op via ons contactformulier.

Categorie: Corporate, Engineering & materials