Internationaal team jaagt op broeikasgassen

vrijdag 11 november 2011 15:49

Een internationaal team van wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie nam op vrijdag 4 november deel aan een door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) georganiseerde “plume hunting” excursie. Tijdens deze excursie werden broeikasgasemissies op diverse locaties in en rondom Amsterdam gemeten en geanalyseerd.

De “plume hunting” excursie is in samenwerking met de Vereniging Voor Milieuprofessionals (VVM), Afvalzorg en het Amerikaanse Picarro georganiseerd in het kader van de internationale conferentie over niet-CO2-broeikasgassen (NCGG6), die van 2 tot 4 november plaatsvond. Met hightech meetapparatuur aan boord van de ECN-meetwagen zochten 27 deelnemers naar broeikasgassen in en rondom Amsterdam. De meetresultaten van de broeikasgasbronnen waren live te zien. Experts van ECN en Picarro gaven commentaar op de waargenomen emissies.

Behalen emissiereductiedoelen
De meetwagen van ECN meet emissies afkomstig van diffuse bronnen, zoals afvalstortplaatsen, gasbewerkingsinstallaties, maar ook van boerderijen en waterzuiveringen. Diffuse bronnen dragen voor twintig procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland en voor 88 procent aan de totale ammoniakuitstoot. Overheden en industrieën hebben baat bij betrouwbare meetgegevens om emissiereductiedoelen te kunnen behalen en het effect van reductiemaatregelen te monitoren. Excursieleider en specialist Arjan Hensen (ECN): “We hebben de afgelopen jaren voor verschillende opdrachtgevers mobiele metingen verricht, zodat zij weten waar zich de emissielocaties exact bevinden en hoe hoog de emissies zijn. Omdat diffuse bronnen niet één emissiepunt hebben, zoals een schoorsteen, maar de emissies op allerlei plaatsen naar buiten komen, zijn mobiele metingen ter plaatse erg geschikt. Met de metingen maken bedrijven en overheden de emissies uit diffuse bronnen kwantificeerbaar.”

Voor meer informatie over de metingen van broeikasgasemissies door ECN kunt u de Engelstalige promofilm bekijken “Measuring emissions from diffuse sources”.

Contactpersoon bij ECN
Arjan Hensen
Luchtkwaliteit & Klimaatverandering
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek
E-mail: hensen@remove-this-part-ecn.nl
Telefoon: 0224 – 56 4203

Categorie: Corporate, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, Beleidsstudies