Industrie slaat handen ineen

vrijdag 23 januari 2015 11:46

Elk industrieel bedrijf kan besparen op energie en grondstoffen. En als we de krachten bundelen zijn de effecten nóg groter. Reststof van het ene bedrijf kan bijvoorbeeld grondstof zijn voor de ander. ECN brengt de mogelijkheden in kaart. Samenwerking met andere (industriële) bedrijven verbetert niet alleen uw eigen concurrentiepositie, ook die van de regio. Het onderstreept de potentie van clusterversterking.

Een opeenstapeling van kansen
De wereldwijde concurrentiepositie van industriële bedrijven in Nederland staat al enige tijd onder druk. Dit komt onder meer door de relatief hoge energieprijzen in Nederland en Europa. Resource en energie-efficiëntie biedt dus kansen, legt business development manager Rebecca Groen uit. “We zien dat veel bedrijven in de afgelopen jaren hun eigen energiegebruik al sterk verbeterden. Toch denken wij dat het nog een stap verder kan. Door krachten te bundelen met complementaire sectoren in de regio of in de keten. Want als je samenwerkt, heb je een opeenstapeling van kansen om te besparen.”

Een overall beeld
Samen met consortia brengt ECN de totale in- en uitstroom van grondstoffen en energie in kaart. Bijvoorbeeld van bedrijven die in één regio werken, maar verder niets met elkaar te maken hebben. Rebecca: ”Een overall beeld is er vaak nog niet. Als je ziet hoeveel reststoffen we nu nog weggooien die nuttig zijn voor anderen, dan is dat echt zonde.” ECN gaat te werk in twee stappen. “Als eerste analyseren we de processen bij individuele bedrijven. Dit is een soort audit op grondstoffen en procescondities. Wat is bijvoorbeeld de temperatuur van de restwarmte? Als we dat van alle bedrijven weten, kunnen we kijken of we (rest)stromen kunnen delen. De techniek is stap twee. Hoe maak je de symbiose mogelijk? Hoe zorg je dat restwarmte van bedrijf A beschikbaar is voor bedrijf B op een andere locatie? Soms is het nodig om gassen of vloeistoffen te scheiden. Op die terreinen heeft ECN veel kennis. We ontwikkelen de technologie voor een maatwerkoplossing die bedrijven echt verder helpt. En niet te vergeten de samenhangende milieuwinst!” 

Voorbeeld: Smart Delta Resources
De regio-aanpak van ECN is succesvol. Bijvoorbeeld in Zeeland waar industrie en overheid krachten bundelen voor een concurrerende energie- en grondstoffenpositie. Elf deelnemende bedrijven werken samen aan slimme oplossingen die de concurrentiepositie en de werkgelegenheid in het gebied versterken. Programmaleider Ger Spork: “ECN heeft een sleutelrol tussen verschillende bedrijven dankzij haar brede kennis en ervaring met energiebesparing in de industrie. De kansen zijn er, het is nu zaak om die om te zetten in klinkende munt voor regio en bedrijven. En deze benadering adresseert ook een maatschappelijk doel. Synergie maakt een sterke CO2-reductie mogelijk en is een voorbeeld voor de cyclische economie.”

Door de onafhankelijke positie in de markt en brede expertise in alle sectoren, is ECN een uitstekende partner. Wilt u meer weten over de kansen van industriële symbiose? Rebecca Groen vertelt u er graag meer over.

Categorie: December, Corporate, Biomass, Energy efficiency