India en Nederland bundelen krachten op gebied van hernieuwbare energie

woensdag 5 februari 2014 09:32

Vandaag heeft de Indiase minister voor Nieuwe en Hernieuwbare Energie, dr. Farooq Abdullah, het groene licht gegeven voor een intensivering van de samenwerking met Nederland op het gebied van hernieuwbare energie. De minister leidde een ceremonie waarbij de Nederlandse ambassadeur, drs. Fons Stoelinga, en de secretaris-generaal van het ministerie voor Nieuwe en Hernieuwbare Energie, dr. Satish Balram Agnihotri, een memorandum van overeenstemming ondertekenden. Op grond van dit memorandum wordt een gezamenlijke Indiaas-Nederlandse werkgroep geïnstalleerd en zal de uitwisseling van technische en institutionele kennis over schone energie worden bevorderd.

Ambassadeur Stoelinga: "Zowel India als Nederland hebben ambitieuze doelstellingen als het om duurzame energie gaat en beide landen worden geconfronteerd met soortgelijke uitdagingen bij het realiseren van schone energieoplossingen in dichtbevolkte gebieden. Het memorandum stimuleert de samenwerking tussen de Indiase en de Nederlandse regering, maar ook tussen overheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijven in beide landen." De samenwerking is specifiek gericht op wind- en zonne-energie, biomassa en intelligente elektriciteitsnetten.

Nederland streeft naar een betrouwbare en betaalbare duurzame energievoorziening in 2050. In het kader van dit streven willen de Nederlanders in dat jaar hun CO2-emissies gehalveerd hebben en zo'n 40% van hun elektriciteit opwekken uit duurzame bronnen zoals biomassa en windparken op zee. Nederland beschikt over toonaangevende expertise op terreinen als offshorewindenergie, coverbranding van biomassa in kolencentrales, voorbehandeling van biomassa en intelligente elektriciteitsnetten. India blinkt op zijn beurt juist uit in de kostenefficiënte toepassing van deze hightechoplossingen.

Om het potentieel van de nauwere Indiaas-Nederlandse samenwerking op dit gebied te onderstrepen, waren bij de ondertekening enkele bedrijven vertegenwoordigd die nu al gebruikmaken van schone energietechnologieën uit Nederland: DSM, PwC en Thermax India. Het laatstgenoemde bedrijf installeert momenteel een biomassavergasser voor Ruchi Soya Industries, die 1 MW elektrisch vermogen gaat leveren op basis van soja-afval. Deze installatie maakt gebruik van technologie die is ontwikkeld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Nederlandse bedrijf Dahlman. De biomassa-installatie, die in maart 2014 in bedrijf wordt gesteld, is een toonbeeld van de wijze waarop de Indiaas-Nederlandse synergie tot kostenefficiënte toepassing van de allernieuwste technologie leidt.

Een ander goed voorbeeld is het Nederlandse DSM, een van de pioniers van de transitie van fossiele brandstoffen naar processen op basis van biologisch materiaal. DSM installeert een zonne-energiecentrale van 1 MW bij een van zijn fabrieken voor constructiekunststoffen. Het gaat om een energiecentrale die kan voorzien in 25% van de totale eigen elektriciteitsbehoefte op basis van zonne-energie en daardoor de CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleint. De centrale is waarschijnlijk vanaf medio 2014 operationeel.

PwC heeft de Indiase toezichthouders, financiële instellingen, multilaterale en bilaterale instanties, energiebedrijven en overheden geadviseerd bij het formuleren van beleid en regelgeving in verband met hernieuwbare energie. PwC India heeft een speciale afdeling voor hernieuwbare energie die adviesdiensten verleent met betrekking tot alle bestaande en nieuwe technologieën, zoals (fotovoltaïsche en thermische) zonne-, wind-, hydro en bio-energie en energie uit afvalverbranding.

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Biomass