Hoogwaardig klimaatonderzoek in Nederland gewaarborgd in ICOS-nl

dinsdag 16 augustus 2011 10:22

Donderdag 18 augustus lanceerden acht Nederlandse kennisinstituten hun samenwerking op het gebied van klimaatonderzoek met ICOS-nl. De lancering vond plaats bij de meetmast van het KNMI in Cabauw.

Meetmast van KNMI in Cabauw

Het samenwerkingsverband ICOS-nl bestaat uit de partners VU, ECN, KNMI, SRON, Alterra en de universiteiten van Groningen, Utrecht en Wageningen. De instituten beogen deel uit te maken van een grootschalig Europees project ICOS (Integrated Carbon Observing System). Dit project zet een meetinfrastructuur op voor onderzoek naar de broeikasgasbalans van Europa. De broeikasgasbalans wordt door zowel natuurlijke processen als door menselijk handelen beïnvloed. Echter, de onzekerheden in deze balans en in de toekomstige ontwikkelingen ervan zijn groot. Continue en consistente metingen van hoge kwaliteit met betrouwbare apparatuur kunnen meer zekerheid verschaffen. Zekerheid over hoe en hoeveel broeikasgas in de atmosfeer terecht komt en wat daarvan weer opgenomen wordt op land of in de zee. De meetresultaten fungeren als basis om conclusies te trekken en om goede voorspellingen van de toekomstige broeikasgasbalans te kunnen doen. De kwalitatief hoogwaardige metingen van ICOS vormen zo de hoeksteen voor advies over te nemen maatregelen en beleid.

Nederland in Europees klimaatonderzoek
ICOS zet het belang van klimaatonderzoek en goede beleidsinformatie voor het inrichten van een duurzame en klimaatbestendige samenleving voorop. Op dit moment bevinden de Nederlandse kennisinstituten zich in de voorhoede op het gebied van het klimaatonderzoek. Deze rol willen zij graag voortzetten en versterken door een substantiële deelname in het Europese ICOS. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun steun aan ICOS inmiddels toegezegd. De ICOS-nl partners stellen voor dat Nederland haar bijdrage levert en dienen eind augustus een onderzoeksvoorstel in bij NWO.

Op de feestelijke Nederlandse lancering van 18 augustus werd een overzicht gegeven van resultaten van monitoring en modellering inspanningen tot nu toe, en van de ambities en kansen voor de toekomst. 

ICOS-nl wil dit alles realiseren samen met een groeiend aantal business partners. Zo gaat zowel ICOS-nl als ICOS-EU samenwerken met het Amerikaanse bedrijf Earth Networks Inc., de eigenaar en exploitant van ’s werelds  grootste weer, onweer en klimaat observatie netwerk, zoals vandaag in een internationaal persbericht bekend is gemaakt. Het Engelstalige persbericht is te vinden op de website van Earth Networks.

Bij de launch van ICOS-nl heeft ook Earth Networks zich gepresenteerd. 

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.icos-infrastructure.nl.

De media heeft veel aandacht besteed aan de launch van ICOS-nl, zie onder andere RTV Utrecht, het NOS-Journaal en Radio 1. Zie hier de foto's van de presentatie van ICOS-nl.

Contactpersoon bij ECN
Alex Vermeulen
Luchtkwaliteit & Klimaatverandering
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek
E-mail: a.vermeulen@ecn.nl
Telefoon: 0224 – 564194

Categorie: Corporate, Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek