Hoge-temperatuur warmtepomp technologie voor duurzame stoomproductie in de industrie

vrijdag 29 januari 2016 11:52

Een consortium, gecoördineerd door ECN, ontwikkelt warmtepomptechnologie voor industriële toepassingen waarbij restwarmte of geothermie wordt gebruikt als bron om stoom te producereen tot temperatuurniveaus van 200°C, aanmerkelijk hoger dan tot op heden mogelijk.

De nieuwe pomptechnologie moet leiden tot effectievere manieren om warmte te produceren, wat essentieel in de overgang naar een low carbon economy.

Economisch haalbaar, veelzijdig inzetbaar
Het STEPS project is gericht op het ontwikkelen en toepassen van warmtepomptechnologie die stoom produceert in de temperatuurinterval 120-200°C. Dit op een manier die economisch haalbaar is en  gebruik maakt van geothermie of industriële restwarmte als bron. Deze technologie kan worden toegepast in de (petro) chemische industrie, raffinage, papierindustrie en de voedingsmiddelenindustrie.

Het belang van warmtepomptechnologie
De meeste industriële processen die warmte bij temperatuur niveaus rond de 200 °C nodig hebben, vereisen stoom bij verschillende druk / temperatuur niveaus. De temperatuur van industriële restwarmte is per definitie te laag om direct worden hergebruikt. Een mogelijke duurzame warmtebron is geothermie. Hierbij komt warmte beschikbaar bij temperaturen tussen 60 °C en 200 °C, afhankelijk van de locatie en diepte van de put. Echter, wanneer warmte wordt onttrokken zal de temperatuur dalen tot onder het vereiste niveau. Dit betekent dat zonder extra maatregelen slechts een beperkt deel van de geothermische energie direct kan worden gebruikt. De kloof tussen het temperatuurniveau van de geothermie of restwarmte bron en proceswarmte kan worden overbrugd met behulp van een warmtepomptechnologie.

Welke technische ontwikkelingen worden binnen STEPS ontwikkeld?
Het STEPS project ontwikkelt en test twee geavanceerde warmtepompen concepten, een meertraps omgekeerde Rankine-cyclus en een enkeltraps thermoakoestische cyclus. Beide systemen passen goed binnen de omstandigheden van zowel geothermie of een industriële restwarmte en de benodigde procestemperaturen. De meetgegevens worden gebruikt om de technisch-economische haalbaarheid vast te stellen door middel van individuele business cases voor de deelnemende bedrijven.

Consortium van eindgebruikers
STEPS wordt uitgevoerd door een omvangrijk industrieel consortium. Dit consortium bestaat uit eindgebruikers AkzoNobel, Bavaria, Dow, DSM, Heineken, Huntsman, Lamb Weston / Meijer,  SmurfitKappa, Warmtebedrijf Rotterdam, technologie leveranciers Bronswerk Heat Transfer, IBK en engineering & consultancy bedrijf IF Technology. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is betrokken bij de disseminatie van de resultaten naar een breder industrieel platform.

Achtergrond van STEPS
STEPS is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van 2,5 jaar. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Meer weten?
Voor meer informatie over STEPS en efficiënte industriële warmteproductie, neem dan contact op met Simon Spoelstra.

Meer informatie met betrekking tot warmtetechnologie leest u in de brochure.

Categorie: Corporate, Energy efficiency